Lămuriri privind ridicarea popririlor

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut faptul că pentru ridicarea operativă a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti, potrivit procedurii în vigoare, contribuabilii aflaţi în această situaţie trebuie să se adreseze exclusiv unităţilor fiscale teritoriale în a căror evidenţă se află şi nu Unităţii de Imprimare Rapidă din cadrul DGFP Sălaj.
Potrivit procedurii stabilite prin Ordinul preşedintelui ANAF 1.359/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Circularei ANAF 806.431/2012, în materie de ridicare a popririlor, Unitatea de Imprimare Rapidă Râmnicub Sălaj doar prelucrează, în sistem centralizat, informaţiile primite electronic de la unităţile fiscale teritoriale (organul fiscal competent), tipăreşte şi transmite contribuabililor şi băncilor comerciale centrale adresele de înfiinţare a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti pentru obligaţiile fiscale datorate, precum şi deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti. Prin urmare, pentru ridicarea operativă a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti, contribuabilii se vor adresa doar administraţiilor fiscale de care aparţin.

Alte articole

Leave a Comment