ITM sancţionează, munca la negru continuă

Munca fără forme legale continuă în județul Sălaj. Două persoane care munceau fără a avea întocmit contract de muncă au fost depistate de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în cursul lunii decembrie. Și asta în cadrul tradiționalelor controale, desfășurate în domeniul Relațiilor de Muncă (RM) și în domeniul Sănătății și Securității în Muncă (SSM). După cum a explicat Luminița Nemeș, inspector șef ITM Sălaj, în domeniul RM au fost controlați 70 de agenți economici, din care 30 au fost sanctionați și s-au aplicat patru amenzi, în cuantum total de 73.000 de lei, dar și 42 avertismente. În urma controalelor, au fost depistate două persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă, iar angajatorii au fost sancționați contravențional. Abaterile pentru care inspectorii au aplicat amenzi se referă la: nerespectarea obligației de primire la muncă a cetățenilor străini numai în baza avizului de angajare sau detașare; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară și nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate la termenele stabilite. De asemenea, au fost aplicate și avertismente care se referă la: nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale; nerespectarea dispozițiilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea obligației păstrării copiei contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat și nerespectarea termenelor de transmitere în registrul general de evidență a salariaților în format electronic a elementelor referitoare la suspendarea contractului individual de muncă. Conform sursei citate, în domeniul SSM inspectorii ITM Sălaj controlat 34 agenți economici și au aplicat două amenzi în valoare totală de 14.000 de lei pentru neacordarea echipamentului de protecție specific, respectiv organizarea deficitară a acordării primului ajutor, dar și 21 avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la: neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; în fișa postului nu sunt cuprinse atribuțiile și răspunderile ce le revin lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție și lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate. Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere.

Leave a Comment