ITM Sălaj informează! Concedierea: drepturi și obligații pentru angajați și angajatori

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă  (ITM) Sălaj vin cu câteva precizări referitoare la concediere. Și asta în contextul actual, când o serie de angajatori, din cauza crizei economice create de pandemie, recurg la ”metoda concedierii”.

Concedierea individuală a salariatului reprezintă, în esență, o încetare a relațiilor de muncă, dispusă din inițiativa angajatorului. Salariatul, înainte de a fi concediat, are dreptul la un preaviz de 20 de zile lucrătoare, perioadă în care salariatul își continuă activitatea și este remunerat conform contractului individual de muncă. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, există, însă, anumite situații în care salariații pot fi concediați și fără preaviz: dacă se află în perioada de probă, adică pot fi dați afară de pe o zi pe alta; salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la alte reguli stabilite prin contract (individual de muncă sau colectiv) sau de la regulamentul intern; dacă salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu (doar pentru o perioadă mai mare de 30 de zile). Codul muncii nu permite părților să negocieze o eventuală renunțare la dreptul la preaviz al salariatului. Chiar dacă angajatul a fost trimis în șomaj tehnic, el are dreptul, în continuare, la preaviz în situația unei eventuale concedieri. Decizia de concediere trebuie comunicată salariatului, în scris și produce efecte de la data comunicării. În plus, ea trebuie să conțină: motivele care au determinat concedierea; durata preavizului; lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant (dacă salariatul a fost dat afară pentru inaptitudine fizică sau psihică sau pentru inaptitudine profesională); termenul și instanța judecătorească la care poate fi contestată. Concedierea individuală poate avea loc pentru anumite motive care țin de persoana salariatului: în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul de muncă sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; în cazul în care salariatul este inapt fizic sau psihic  lucru ce trebuie constatat de organele competente de expertiză medicală și în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Reprezentanții ITM Sălaj mai precizează că, un angajat poate fi concediat și pentru motive ce nu țin de persoana sa. Este vorba de desființarea locului de muncă, pentru motive ce nu au legătură cu angajatul. În acest caz persoanele beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi de compensaţii în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă. Salariații nu pot fi concediați pentru motive care ar constitui o discriminare sau le-ar limita limita dreptul la grevă sau la apartenență sindicală. Totodată, angajatorul nu poate dispune concedierea în situațiile prevăzute la articolul 60. În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa poate dispune anularea ei şi obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

One Thought to “ITM Sălaj informează! Concedierea: drepturi și obligații pentru angajați și angajatori”

Leave a Comment