Inspectorii ITM Sălaj au constatat: sporul de weekend, dat uitării de angajatorii din domeniul fabricării produselor textile

Angajaţii din domeniul fabricării produselor texile, confecţii pielărie şi încălţăminte, care lucrează suplimentar,  în weekend, nu sunt remuneraţi pentru munca depusă. Abaterea a fost constată de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, în cursul lunii trecute, în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM) la unităţile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte. Potrivit reprezentanţiilor ITM Sălaj, în cadrul campaniei, au fost controlaţi nouă agenţi economici, iar în domeniul RM au fost constatate următoarele abateri: neevidenţierea în foile de pontaj a orei de început şi a celei de sfârşit a programului de lucru; neevidenţierea în foile de pontaj a orelor lucrate sâmbăta; neacordarea sporului de weekend  şi nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, respectiv înregistrări eronate. De asemenea, în domeniul SSM inspectorii au constat că: angajatorii nu au desemnaţi lucrători  care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor; că nu este asigurată semnalizarea  pentru securitateas angajatorilor şi de asemenea, lipsa controlului medical periodic. Pentru toate aceste deficiențe au fost dispuse măsuri cu termene de remediere.

”Principalele motive care au dus la derularea acestei campanii au fost nerespectarea dispoziţiilor legale privitoare la timpul de muncă şi timpul de odihnă care constituie un fenomen nociv din cauza consecintelor pe care le produc. Mai exact, salariatul nu beneficiază de timpul fizic necesar pentru refacerea capacităţii de muncă şi nu mai dă randament, scad performanţele profesionale, iar pe cale de consecinţă îşi pune în pericol locul de muncă. Lucrătorii din aceste domenii sunt expuşi la o gamă largă de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire la locul de muncă  cauzate de: manipularea unor mase grele; lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute; risc de tăiere şi lovire; activităţi repetitive; perioade lungi în care angajaţii stau în picioare; risc de electrocutare; ventilaţie insuficientă; echipamente de muncă incorect utilizate”, a precizat Luminţa Nemeş – inspector şef ITM Sălaj.

Alte articole

Leave a Comment