Inspectorii de muncă, ”în vizită” la agenţii economici. Amenzi pentru munca la negru şi neacordarea salariului minim

Sancţiuni contravenţionale şi avertismente. Cu asta s-au ales mai mulţi agenţi economici din judeţ, în cursul lunii trecute, din partea inspectorilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj. Motivul? Nu au respectat legislaţia din domeniul muncii. În cadrul clasicelelor controale lunare,  în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM), inspectorii ITM Sălaj au descoperit o serie de nereguli. Astfel, pe parcursul lunii iulie, în domeniul RM, au fost controlaţi 58 de agenţi economici din care 30 au fost sancţionaţi, fiind aplicate nouă amenzi, în cuantum total de 16.300 de lei şi 39 avertismente. De asemenea, au fost depistate trei persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă,  angajatorii fiind sancţionaţi contravenţional. Amenzi au fost aplicate şi pentru: nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către fiecare salariat, nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară şi nerespectarea obligaţiei ca salariatului să i se elibereze  adeverinţă de vechime la încetarea activităţii. Inspectorii de muncă au constatat şi alte deficienţe pentru care au aplicat avertismente. Acestea  se referă la: nerespectarea dispoziţiilor privind  sărbătorile legale; nerespectarea obligaţiei, ca anterior începerii activităţii, angajatorul să înmaneze salariatului un exemplar din contractul  individual de muncă; nerespectarea prevederilor privind  repausul săptămânal; nerespectarea obligaţiei păstrării copiei contractului  individual de muncă pentru salariaţii din locul de muncă respectiv  şi nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic. În domeniul SSM au fost controlaţi 36  de agenţi economici şi au fost aplicate două amenzi în valoare totală de 10.000 de lei pentru lipsa instruirii lucrătorilor, respectiv pentru nerespectarea prevederilor legale privind comunicarea evenimentelor şi 18 avertismente. Acestea se referă la: lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă şi a planului de prevenire şi protecţie; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie; neasigurarea de către angajator a echipamentului de protecţie şi lipsa instrucţiunilor  proprii în domeniul SSM pentru toate activităţile desfăşurate. Pentru toate deficienţele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

Alte articole

One Thought to “Inspectorii de muncă, ”în vizită” la agenţii economici. Amenzi pentru munca la negru şi neacordarea salariului minim”

  1. Anonim

    N-ar putea să inspecteze și Poliția Locală Șimleu pentru inactivitate: de ani de zile NICIODATĂ NU au patrulat prin parcul dintre blocurile B și I, unde în fiecare noapte adolescenți isterici după ce beau flacoane de bere și energizante tulbură liniștea pînă după ora 1 noaptea. Precis se gîndesc că salariul e același și dacă-și fac datoria și dacă joacă „Solitaire” pe calculator la sediu!

Leave a Comment