Indemnizaţie de şomaj pentru tinerii absolvenți

250 de lei lunar. Aceasta este valoarea indemnizației de șomaj de care pot beneficia absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de minimum 16 ani care se află în cautarea unui loc de muncă.

Indemnizația de șomaj se acordă pentru o perioadă de șase luni, dacă absolvenții se înregistrează la Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj, în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Înregistrarea în evidențele instituției este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Potrivit reprezenatnților AJOFM Sălaj, în cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu au promovat examenul de Bacalaureat, termenul pentru înscrierea la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă este de 60 de zile de la încheierea cursurilor claselor terminale din învăţământul liceal. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidentele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ. În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Actele necesare pentru înregistrarea în evidențele AJOFM Sălaj

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenţilor ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt: cartea de identitate; actele de studii, respectiv adeverinţă eliberată de la secretariatul instituţiei şcolare care atestă absolvirea, declaraţie pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii,în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la AJOFM Sălaj și în acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării, respectiv – 1.500 de lei. Plata se efectuează în doua tranșe: prima după încadrare și a doua după cele 12 luni. Pentru informaţii suplimentare absolvenții promoției 2020 se pot adresa la sediul AJOFM Sălaj din Zalău strada Tudor Vladimirescu nr.8, bl. P40 parter, telefon 0260612463 sau accesaţi www.anofm.ro.

Leave a Comment