Începând cu bilanțurile anuale pe 2019, firmele au de depus și o declarație nefinanciară

Companiile private care au, în medie, peste 500 de salariați în cursul exercițiului financiar au de depus, odată cu situațiile financiare anuale aferente anului 2019, și o declarație nefinanciară, conform unui act normativ al Ministerului Finanțelor Publice (MFP), care se va aplica de la 1 ianuarie 2019. Practic, declarația nefinanciară va fi depusă de firme, pentru prima oară, în anul 2020.

Este vorba de un Ordinul MFP nr. 3.456/2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, care a fost publicat miercuri în Monitorul Oficial și care se va aplica de la 1 ianuarie 2019.

Printre altele, autoritățile vor extinde obligația de a depune, odată cu situațiile financiare anuale, o declarație nefinanciară. Mai precis, dacă acum declarația o depun doar companiile de interes public care au, în medie, în cursul exercițiului financiar, peste 500 de salariați, din 2019 obligația va reveni și firmelor private care îndeplinesc acest criteriu. Practic, declarația nefinanciară va fi depusă prima oară în anul 2020, odată cu bilanțurile aferente anului 2019.

„Entităţile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv”, scrie în noul ordin.

Declarația nefinanciară va include, de asemenea, și următoarele aspecte: o descriere succintă a modelului de afaceri al firmei; o descriere a politicilor adoptate de firmă în legătură cu aspectele amintite în citat, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate; rezultatele politicilor respective; principalele riscuri legate de aspectele din citat care decurg din operațiunile companiei, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a societății.

Reprezentanții MFP apreciază că extinderea acestei obligații va duce la o creștere semnificativă a numărului de companii care depun declarația nefinanciară: de la 70, în prezent, la 700. „O astfel de măsură ar putea avea un impact pozitiv în sensul responsabilizării entităților pe linia raportării de informații nefinanciare, care dobândesc o importanță tot mai mare în contextul preocupărilor din domeniul sustenabilității și responsabilității sociale”, scria în referatul de aprobare care a însoțit ordinul MFP în forma sa de proiect.

Așadar, declarația nefinanciară va fi inclusă de companiile private mari în raportul administratorilor. Raportul administratorilor, care trebuie elaborat de consiliul de administrație pentru fiecare exercițiu financiar și care face parte din bilanțurile anuale, este „o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă”, conform Ordinului MFP nr. 1.802/2014.

Alte articole

Leave a Comment