Încă din prima zi de încasare, zălăuanii s-au călcat în picioare pentru a-și plăti taxele și impozitele

În prima parte a anului trebuie plătite taxele și impozitele pe locuință, teren, mașină, locul de parcare, dar și regularizarea impozitului pe venit și contribuții sociale sau de sănătate pentru cei cu drepturi de autor, arendă sau venituri din chirie. Cine plătește la timp primește o bonificație de până la 10 la sută. Însă, pe lângă reducerea primită, un alt motiv pentru înghesuială este teama de dobânzi și penalități.

 

Datoria înainte de toate

Zălăuanii au luat cu asalt ghișeele administrației fiscale încă din 10 ianuarie, prima zi de încasare a impozitelor și taxelor locale (impozite și taxe pe clădiri, impozite și taxe pe teren, impozite pe mijloacele de transport, taxă reclamă și publicitate etc.). Astfel, joi, peste 500 de zălăuani – din care mai mult de 350 au achitat integral valoarea impozitelor – au luat cu asalt Serviciul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Zalău pentru a-și plăti dările către stat. Potrivit reprezentanților Primăriei Zalău, toți cei care au plătit integral impozitele și taxele locale au beneficiat de bonificație.

 

Cum se calculează

Depășirea termenului de scadență pentru achitarea obligațiilor fiscale principale aduce cu sine dobânzi și penalități, potrivit Codului de Procedură Fiscală. Dobânda este echivalentul prejudiciului creat statului ca urmare a neachitării sumelor.

Dobânda este calculată pentru fiecare zi de întârziere. Nivelul dobânzii este de 0,02% pe zi. Per total, asta ar însemna circa 7,3% pe un an întreg. Și penalitățile de întârziere se calculează raportat la fiecare zi de întârziere după termenul de plată, numai că procentul este de 0,01 pentru fiecare zi.

Într-un an, penalitățile ar însemna 3,65% din suma datorată. Însă nu este un simplu calcul aritmetic, căci penalitățile se calculează la suma anterioară, care include alte penalități, și tot așa. Spre exemplu, dacă cineva își plătește impozitul pe mașină la 21 de zile după expirarea termenului legal, penalitățile pentru ziua a 21-a se vor aplica la o sumă mai mare, fiind o progresie continuă din prima zi.

 

Pentru ce nu se plătesc dobânzi și penalități

Plata penalităților nu exclude plata dobânzilor. Există și o serie de excepții de la plata dobânzilor și penalităților. Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

 

Penalitatea de nedeclarare

Există însă penalități de nedeclarare pentru contribuabilii care nu își declară obligațiile sau le declară greșit. Penalitatea de nedeclarare este de 0,08% pe zi și se calculează din ziua în care expiră termenul legal de plată până la ziua plății efective. Majorări de întârziere pentru plata taxelor locale Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul datoriilor. Majorările de întârziere sunt calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună și se aplică din ziua la care expira termenul legal de plată până la cea în care obligația fiscală este stinsă.

Alte articole

Leave a Comment