Fiscul sună la uşile sălăjenilor în 2019. Ce vor verifica inspectorii

Inspectorii fiscali pot verifica și persoanele fizice, nu numai firmele sau persoanele fizice autorizate (PFA). O astfel de verificare se face atunci când Fiscul găsește o diferență semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică.

Inspecția de desfășoară în condițiile legii și trebuie să urmeze anumiți pași iar contrinuabilul are dreptul la asistență juridică ori de specialitate pe tot parcursul inspecției.

În primul rând, cel care urmeză să fie inspectat va trebui să fie înștiințat despre verificarea fiscală înainte, printr-un aviz de verificare ce trebuie trimis, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale.

Avizul trebuie să conțină anumite informații așa cum stipulează Codul civil:

  • temeiul juridic al verificării;
  • data de începere a verificării;
  • perioada ce urmează a fi supusă verificării;
  • posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;
  • locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care se va prezenta contribuabilul;
  • informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare;
  • solicitarea de depunere a declarației de patrimoniu și de venituri.

Ce poți și trebuie să faci

În cazul în care dorește, cel verificat poate cere în scris locul în care se desfășoară verificarea. Locul poate fi la domiciul celui verificat ori la sediul celui care oferă asistență juridică.

Se recomandă ca persoanele verificate să colaboreze cu ispectorii fiscali.

Contribuabilul are dreptul să ceară informații pe parcursul inspecției asupra rezultatelor. Sprijinul unui avocat sau a unui specialist în fiscalite este necesar pentru aceste cereri.

Rezultatul poate fi contestat în scris, în termen de 30 de zile de la data la care a fost emisă decizia de impunere.

Cel verificat este obligat să fie prezent la locul, data și ora la care este stabilită inspecția și so ofere toate informații de cae inspectorii au nevoie pentru a începe verificările. Contribuabilul trebuie să permită inspectorilor să facă cercetări la fața locului char dacă controlul se desfășoară în altă parte. Accesul inspectorilor în domiciu poate fi refuzat și se va face numai după și dacă un judecător va permite acest lucru.

Alte articole

One Thought to “Fiscul sună la uşile sălăjenilor în 2019. Ce vor verifica inspectorii”

  1. Razvan Petrovan

    ,,Ce vor verifica inspectorii” . Rezulta cumva asta din articolul vostru ? Rezulta maxim pe cine si ce trebuie sa faci. Tipic presei de kko din Ro noastra: titluri diferite de continut. Pfff

Leave a Comment