Fiscul modifică modelul şi conţinutul formularului 014

ANAF a anunţat că modifică modelul şi conţinutul formularului 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”, precum și instrucțiunile de completare a acestuia. Potrivit Codul fiscal (art. 16 alin. 1) anul fiscal este anul calendaristic. Totodată, conform art. 16 alin. (5) din același act normativ, contribuabilii care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, pot opta ca anul fiscal să corespundã exercițiului financiar, potrivit ANAF.
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, la art. 16 din Codul fiscal, după alineatul (5), a fost introdus un nou alineat, alin. (5.1), potrivit căruia, contribuabilii care și-au modificat exercițiul financiar, pot opta ca anul fiscal modificat sã redevinã an fiscal calendaristic sau pot sã modifice perioada anului fiscal modificat.
Conform prevederilor legale în vigoare, contribuabilii comunică organelor fiscale competente modificarea perioadei anului fiscal astfel: contribuabilii pentru care anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat; contribuabilii care modificã perioada anului fiscal modificat, în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat.

Leave a Comment