Fiscul face precizări referitoare la Formularul 207

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut că, în urma numeroaselor întrebări primite de la contribuabili, în ceea ce priveşte completarea formularului 207 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi, pentru veniturile aferente anului 2016, ANAF are de făcut o serie de precizări.

Astfel, pentru anul 2016, plătitorii de venituri către nerezidenţi care au efectuat reţinerea la sursă a impozitului potrivit prevederilor Codului Fiscal titlul VI capitolul I – “Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți” au  obligaţia depunerii formularului 207, – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi .

Veniturile pentru care trebuie completat acest formular sunt: venituri din dividende; venituri din dobânzi; venituri din redevenţe; venituri din comisioane; venituri din activităţi sportive şi de divertisment; venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române; venituri din servicii prestate de persoane nerezidente; venituri obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România; venituri obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane nerezidente; venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de persoane nerezidente; venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident.

De asemenea, în formular, se înscriu şi veniturile scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România, potrivit Codului fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, respectiv: venituri din dobânzi; venituri obţinute din tranzacţiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale, venituri obţinute din tranzacţionarea titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de catre unităţile administrativ/teritoriale şi venituri obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare emise de către Banca Naţională a României; venituri din dividende; venituri din premii; venituri din redevenţe; venituri din activităţi de consultanţă; venituri realizate ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câştiguri provin şi din România.

Nu este necesară înregistrarea fiscală în cazul persoanelor fizice române, care nu mai au domiciliul în România, dar care prezintă un document doveditor al codului numeric personal deţinut.

Pentru persoanele nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit.

În ceea ce priveşte actele necesare obţinerii  codului de identificare fiscală, se poate consulta Circulara privind înregistrarea fiscală a unui nerezident de către un plătitor de venit, care se regăseşte la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/A_VAD_1270_09_12_2016.pdf.

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Este recomandat ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea utilizării ultimei versiuni a programului de asistenţă, disponibilă la adresa de internet:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/207.html

Termenul limită de depunere a formularului 207 pentru anul 2016 este data de 28 februarie 2017.

Informaţii suplimentare se pot obţine: apelând Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor la nr. de telefon 031.403.91.60; Biroul Asistenţă Contribuabili din cadrul AJFP Sălaj, la numărul 0260/661117.

Leave a Comment