Fiscul a realizat o broșură despre eșalonare la plată

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a realizat o broșură despre eșalonare la plată, intitulată „Eșalonarea la plată – Ce este și cum poți beneficia de această facilitate fiscală”. Aceasta a fost publicată în secțiunea Asistență contribuabili – Ghiduri curente și poate fi consultată la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/brosura_esalonari/mobile/index.html#p=3 . ”Eşalonarea la plată reprezintă un aranjament de plată în rate a obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti”, se precizează într-un comunicat al ANAF.

În cazul în care contribuabilul optează pentru eșalonarea la plată, principalele avantaje constau în suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plata obligațiilor fiscale, amânarea la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate, în vederea anulării la finalizarea eșalonării, necalcularea și nedatorarea penalităților de întârziere pe perioada eșalonării la plată pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, cu excepția situației privind achitarea cu întârziere a ratei de eșalonare, precum și posibilitatea participării la licitațiile publice ca urmare a faptului că obligațiile fiscale eșalonate la plată nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Leave a Comment