Firmele neperformante vor fi dizolvate de Fisc

Firmele care timp de doi vor fi considerate neperformante prin prisma activului net vor fi dizolvate la solicitarea Fiscului. Potrivit unui proiect de ordonanță, aflat în lucru la Guvern, care modifică Legea societăților și codurile fiscale, Fiscul va iniția procedurile de dizolvare pentru toate firmele la care, timp de doi ani consecutiv, activul net nu atinge valoarea minimă legală (deci acolo unde activul net s-a diminuat la mai mult de jumătate din capitalul social). Ideea nu este nouă, ANAF avea dreptul să facă acest lucru și până acum, ba chiar începuse încă din 2015 să verifice dacă firmele îndeplinesc acest criteriu, avertizându-le că urmează să fie dizolvate dacă nu își reconstituie activul net până la limita prevăzută de lege. Nouă este doar reglementarea mai clară a cadrului prin care Ministerul de Finanțe și ANAF vor proceda pentru a dizolva companiile aflate în această situație.

Specialiștii în fiscalitate avertizau încă din 2015 că autoritățile fiscale au început efectuarea de controale pentru a verifica respectarea de către societăți a prevederilor legale referitoare la valoarea activului net.

„Mai multe societăți care înregistrau o valoare a activului net negativă sau sub jumătate din valoarea capitalului social  au primit notificări din partea organelor fiscale române, cu solicitarea de a prezenta informații cu privire la situația activului net și la măsurile luate pentru reconstituirea acestuia. În cazul în care cerințele legale nu sunt îndeplinite, organele fiscale pot solicita punerea în aplicare a prevederilor referitoare la dizolvarea societăților care nu se conformează”, scria compania de consultanță fiscală Pwc într-un buletin informativ din septembrie 2015.

Ce e nou într-adevăr în propunerea de OG este reglementarea mai clară a procedurii prin care Fiscul va iniția dizolvarea acestor companii, care până acum nu exista în legislația societăților.

Concret, noile prevederi stabilesc că Ministerul de Finanțe va întocmi, pe baza bilanțurilor depuse de companii,  liste cu societățile al căror activ net s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. Aceste liste vor fi publicate pe pagina de internet a MFP și vor fi trimise și către Registrul Comerțului.

„Pe baza situaţiilor financiare anuale, Ministerul Finanţelor Publice întocmește, până la finalul anului următor celui pentru care s-au întocmit situațiile financiare anuale, lista societăților al căror activ net s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, pe care o publică pe pagina sa de internet. Informațiile cuprinse în listă vor fi transmise, în format electronic, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea înregistrării în registrul comerțului”, se precizează concret în proiectul de OG.

Ulterior, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, formulează acţiuni de dizolvare pentru toate societățile care au fost înscrise pe această listă în doi ani consecutivi.

După demararea procedurilor de dizolvare, instanţa poate acorda societăţii aflate în această situație un termen de cel mult 6 luni pentru regularizarea situaţiei (atenție, deci termenul poate fi și mai scurt de atât), iar compania nu va fi dizolvată dacă reușește să își refacă activul net în acest timp.

„Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social are loc până la împlinirea termenului acordat de instanță”, se precizează în proiectul de OG.

Companiile cu activul net sub limita legală, obligate să își majoreze capitalul social

Aceasta nu este singura modificare care vizează performanța financiară a companiilor. Noile prevederi propuse de Executiv introduc și o obligație nouă pentru companiile al căror activ net este mai mic decât jumătatea din valoarea capitalului social, forțându-le să își majoreze capitalul social cu datoriile pe care firma le are către asociați.  Companiile care nu vor respecta noua obligație vor fi sancționate de Fisc, proiectul de ordonanță introducând amenzi de la 5% la 10% din suma reprezentând valoarea datoriilor care nu au fost convertite în acțiuni, deși ar fi trebuit. Ordonanța mai stabilește că amenda nu va putea fi mai mică de 5.000 de lei și că va fi achitată de administrator/reprezentantul legal al societății sau altă persoană care se face responsabilă de nerealizarea procedurilor legale.

Alte articole

Leave a Comment