Deszăpezire de 2,4 milioane de lei pentru drumurile judeţene

Şi în acest an, responsabilitatea asigurării unei bune circulaţii pe timpul iernii pe drumurile judeţene va reveni primăriilor. Consiliul Judeţean Sălaj a aprobat în şedinţa de joi, 31 august, alocarea a 2,4 milioane de lei pentru pregătirea şi întreţinerea, în sezonul rece, a 590 de kilometri de drumuri judeţene. După modelul anilor anterior, banii vor fi împărţiţi în funcţie de lungimea şi de nivelul de viabilitate ale fiecărui sector de drum.

În lista traseelor pentru care administraţia judeţului asigură fonduri se regăsesc 50 de porţiuni de drum, structurate pe patru nivele de viabilitate. Fiecare nivel presupune un termen maxim de la încetarea viscolului ori a ninsorii în care autorităţile trebuie să execute deszăpezirea părţii carosabile.
Pentru a beneficia de aceste alocări, primăriile vor încheia acorduri de parteneriat cu administraţia judeţului, în care se precizează că lucrările minime ce trebuie executate: combaterea lunecuşului, a poleiului şi a înzăpezirii cu utilaje şi materiale adecvate, asigurarea stocului de material antiderapant (sare, nisip), semnalizarea rutieră specifică iernii şi asigurarea scurgerii apelor de pe partea carosabilă după execuţia lucrărilor de curăţare şi de îndepărtare a zăpezii. Perioada preconizată pentru executarea activităţii de iarnă este 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, banii urmând să fie viraţi în conturi în două tranşe egale.

„În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către comună a activităţii de iarnă asumată prin acord, suma aferentă anului 2018 se va diminua corespunzător”, se arată în hotărârea CJ Sălaj. Potrivit aceleiaşi surse, în cazul în care sumele repartizate nu sunt utilizate integral din cauza condiţiilor meteo, diferenţa poate fi utilizată pentru întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene care fac obiectul acordului, pentru înlăturarea efectelor perioadei de iarnă: decolmatări de poduri şi podeţe, desfundări de şanţuri şi rigole, lucrări de cosiri şi defrişări de vegetaţie, tăiere sau completare de acostamente, reparaţii parte carosabilă sau întreţinere semnalizate rutieră.

Decizia încheierii unor acorduri de asociere cu comunele a fost luată în 2012, după ce pentru lucrările de întreţinere pe timp de iarnă din sezonul 2011-2012 au existat dificultăţi în identificarea unor operatori economici interesaţi de executarea acestor lucrări pe drumurile judeţene. Oficialii CJ Sălaj susţin că demersul va asigura un preţ mai scăzut al lucrărilor necesare pe timp de iarnă, operativitate în intervenţii şi o mai bună coordonare a întregii activităţi.
Cele mai lungi porţiuni de drum sunt DJ 109E Rus-Cliţ (34,5 km), DJ108A limita cu judeţul Cluj-Românaşi (32,2 km) şi DJ 108G limita cu judeţul Cluj-Vîrşolţ (30,3 km).

Leave a Comment