Declaraţia unică: Situațiile în care puteţi obţine reduceri la plata obligaţiilor fiscale

Declarația unică este folosită acum de contribuabilii cu venituri nesalariale pentru declararea veniturilor în vederea plății impozitelor și contribuțiilor la stat.

Termenul de depunere a declarației pentru anul 2018 este 15 iulie (care va fi considerat, de fapt, 16 iulie), iar pentru depunerea ei online și plata anticipată a dărilor fiscale există dreptul la reduceri de 5 la sută sau de 10 la sută, după caz.

Concret, reducerile ce se pot acorda prin declarația unică și regulile de acordare sunt următoarele, potrivit Codului fiscal: 10 la sută, dacă declarația unică se depune online până la 15 iulie 2018 și plata este efectuată integral până la 15 decembrie 2018; 5 la sută, dacă declarația unică se depune online până la 15 iulie 2018 și plata este efectuată integral până la 15 martie 2019; 5 la sută, dacă declarația unică se depune în format tipărit și plata este efectuată integral până la 15 decembrie 2018.

Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker şi activităţile artistice şi sportive, în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi.

Leave a Comment