Contribuabilii sălăjeni cu restanțe la stat pot cere anularea dobânzilor și penalităților până în 16 decembrie

Persoanele fizice și juridice cu restanțe la stat sub 1 milion de lei pot transmite până în 16 decembrie anul acesta solicitarea pentru anularea dobânzilor și penalităților, prevede un proiect de ordin al ministrului de Finanțe.

Ministerul a anunțat că a elaborat procedura pentru anularea restanțelor accesorii aferente obligațiilor bugetare datorate la 31 decembrie 2018. Notificarea privind intenția de accesare a facilității fiscale și cererea de acordare a facilității fiscale pot fi depuse inclusiv prin aplicația online ”Spațiul privat virtual”.

Contribuabilii vor putea solicita facilitățile fiscale reglementate în Capitolul II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, adică  anularea dobânzilor și penalităților, până la 16 decembrie 2019. Beneficiază de aceste facilități fiscale persoanele fizice sau entitățile fără personalitate juridică, unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale restante administrate de ANAF înregistrat la 31 decembrie 2018 inclusiv.

Pot cere aceleași facilități fiscale și debitorii declarați insolvabili, persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, ori potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii. Totodată, sunt incluși debitorii aflați în procedura insolvenței, ori aflați în dizolvare, debitorii care la 31 decembrie 2018 inclusiv, înregistrează doar obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la 8 august 2019 și debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente până la 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale și de data comunicării deciziei de impunere.

Conform proiectului, după notificarea trimisă de datornic, ANAF emite decizia de amânare la plată a accesoriilor și decizia de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute. În cazul autorităților, dacă prin hotărâre a consiliilor locale se stabilește acordarea acestor facilități fiscale, precum și procedura aplicabilă, direcțiile de impozite și taxe locale din cadrul primăriilor emit decizii de amânare la plată a accesoriilor și de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

 

Alte articole

Leave a Comment