Cauți un loc de muncă? Fii atent la perioada de probă!

Pentru a veni în sprijinul persoanelor care vor să se angajeze, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj  vin cu o serie de informații cu privire la întocmirea contractelor individuale de muncă, respectiv la perioada de probă cuprinsă în acestea. Aceasta reprezintă un instrument al angajatorului de a testa cunoștințele și abilitățile salariatului fiind reglementată de Codul Muncii prin articolele 31, 85 și 97. Perioada de probă este stabilită în mod diferențiat față de tipul contractului individual de muncă și de funcția pe care o deține salariatul. Pe durata perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă. ”Pe durata executării unui contract de muncă individual se poate stabili o singură perioadă de probă. Prin excepție, salariații pot fi supuși unei noi perioade de probă dacă vor debuta la același angajator într-o nouă funcție sau dacă vor presta activitate într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj. Potrivit Codului Muncii, la încheierea contractului individual de muncă, pentru a verifica aptitudinile angajatului, se poate stabili o perioadă de probă de cel mult  90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru cele de conducere. Regula se aplică doar în cazul încheierii unui contract individual de muncă pe perioada nedeterminată. De asemenea, pentru verificarea aptitudinilor persoanelor cu dizabilități, articolul 31 prevede că perioada de probă trebuie să fie de maximum 30 de zile calendaristice. Salariatul care are contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade pe probă cuprinsă între 5 și 45 de zile lucrătoare în funcție de durata contractului, potrivit art. 85 din Codul Muncii. Pe de altă parte, pentru realizarea misiunii, contractul de muncă temporară implică stabilirea unei perioade de probă a cărei durată este cuprinsă între două și 30 de zile lucrătoare. Reprezentanții ITM Sălaj menționează că perioada de probă nu este obligatorie, ci reprezintă doar un instrument aflat la dispoziția angajatorului pentru a putea  testa cunoștințele și aptitudinile viitorului angajat.

Leave a Comment