Cât se plătește în acest an pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial

Sumele de bani care trebuie plătite în acest an pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial sunt identice cu cele utilizate anul trecut, după cum stabilește un act normativ publicat recent.

Mai exact, potrivit Deciziei Camerei Deputaților nr. 1/2018, vorbim despre un tarif unic de 122 de lei pentru fiecare pagină de manuscris. Acest tarif unic se aplică încă de la începutul anului 2017.

Totuși, există și o excepție de la acest tarif unic. Concret, este vorba despre tarifele utilizate pentru publicarea pierderilor de acte și a schimbărilor de nume în Partea a III-a a Monitorului Oficial, care se taxează cu doar 21 de lei, arată avocatnet.ro.

Prezentăm mai jos toate tarifele valabile în acest an, cu precizarea că acestea conțin și TVA.

  • Partea I: publicare acte – 122 lei/pagina de manuscris
  • Partea I în limba maghiară: publicare acte – 122 lei/pagina de manuscris
  • Partea a II-a: publicarea actelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României – 122 lei/pagina de manuscris
  • Partea a III-a:

– pierderi acte, schimbări de nume – 21 lei

– acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege – 122 lei/pagina de manuscris:

– citații emise de instanțele judecătorești

– ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin

– ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanței judecătorești rămasă definitivă, prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat

– alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege

– hotărâri judecătorești care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securității – 122 lei/pagina de manuscris

– concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici, precum și alte concursuri prevăzute de lege – 122 lei/pagina de manuscris

– acte a căror publicare este prevăzută de lege – 122 lei/pagina de manuscris:

– raportul periodic de activitate al autorităților/instituțiilor publice

– raportul Consiliului Superior al Magistraturii și raportul privind starea justiției

– declarații de avere și interese, potrivit legii

– bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național

– alte acte a căror publicare este prevăzută de lege

  • Partea a IV-a:

– publicarea actelor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 – 122 lei/pagina de manuscris

– publicarea altor acte prevăzute de lege – 122 lei/pagina de manuscris

  • Partea a V-a: publicarea contractului colectiv de muncă la nivel național și de ramură, a convențiilor și recomandărilor Organizației Internaționale a Muncii, precum și a altor acte stabilite prin dispoziții legale – 122 lei/pagina de manuscris
  • Partea a VI-a:

– publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică – 122 lei/pagina de manuscris

– publicarea altor acte prevăzute de lege – 122 lei/pagina de manuscris

  • Partea a VII-a:

– publicarea actelor prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației – 122 lei/pagina de manuscris

– publicarea altor acte prevăzute de lege – 122 lei/pagina de manuscris

Alte articole

Leave a Comment