Bugetul municipal pe trimestrul II 2007 a fost rectificat

In sedinta extraordinara din data de 5 aprilie 2007, consilierii municipali au votat si proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau pe anul 2007.

Din referatul atasat proiectului reiese ca potrivit HG 300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pe anul 2007, pentru Municipiul Zalau a fost repartizata suma de 3.270 lei.

Prin Hotararea Consiliului Local 73 din 19 martie 2007 a fost rectificat bugetul local pe anul in curs, prin majorarea capitolului Invatamant – Investitii – consolidare cladire pentru Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian, corpul D, cu suma de 321 mii lei. Deoarece prin Hotararea Guvernului mai sus mentionta s-au primit sume pentru executarea acestor lucrari, a fost propusa ca suma de 321 mii lei sa fie redistribuita astfel: suma de 30,50 mii lei pentru Gradinita; 46 mii lei pentru Proiectul tehnic-utilitati Bloc ANL Dumbrava Nord; 244,20 mii lei pentru Soseaua Ocolitoare.

Leave a Comment