Barajul natural de la Glod intră în reparații

Acumularea permanentă de apă (barajul natural) din localitatea Glod, județul Sălaj, a intrat în vizorul Administrației Bazinale Someș-Tisa. Compartimentul de presă al instituției a transmis un comunicat privind concluziile stabilite în urma evaluării siguranței barajelor de apă din mai multe zone din Centrul și Nord-Vestul țării, printre care și Acumularea permanentă de la Glod, comuna Gâlgău. Comisia Teritorială de Avizare Transilvania a analizat și avizat, totodată, documentaţiile de evaluare a stǎrii de siguranţǎ în exploatare a barajelor de categorie C şi D de pe raza administrativǎ a patru Administraţii Bazinale de Apă: Someş-Tisa, Crişuri, Banat și Mureş. Au fost analizate și avizate 39 de documentaţii tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și a acumulărilor nepermanente. Din bazinul hidrografic Someș-Tisa au fost avizate din punct de vedere al siguranței în exploatare acumulările permanente Aruncuța și Berchieșu din județul Cluj, Bodi Mogoșa din județul Maramureș, Mujdeni și Oțeloaia din județul Satu Mare; acumulările nepermanente Bucovița, Făget și Prilog din județul Satu Mare. Totodată, în cadrul ședinței a fost avizat proiectul care cuprinde lucrările de reparații necesare pentru punerea în siguranță a acumulării permanente din Sălaj. Comisia Teritorialǎ Transilvania are ca scop analizarea și avizarea documentaţiilor de expertiză pentru: barajele care realizează retenţii permanente şi nepermanente de apă; depozite de deşeuri; lucrări hidrotehnice speciale, aflate în toate etapele de realizare şi de exploatare a acestora: proiectare, execuţie, exploatare, postutilizare, conservare sau dezafectare. În Registrul Național al Barajelor din România (REBAR) sunt inventariate 518 lucrări pentru zona aferentă Comisiei Teritoriale de Avizare Transilvania: 411 baraje de retenție; 74 iazuri de decantare/depozite de deșeuri; 33 lucrări hidrotehnice speciale.

 

 

 

 

Leave a Comment