Bani de la stat pentru firmele şi PFA care angajează tineri în agricultură şi industria alimentară

Statul va sprijini financiar angajatorii din agricultură, acvacultură și industria alimentară care încadrează în muncă tineri în vârstă de cel mult 40 de ani. Proiectul ajunge la vot final în Camera Deputaţilor.

Stimularea companiilor pentru angajarea tinerilor de până la 40 de ani în agricultură, acvacultură și industria alimentară va fi făcută în perioada 2018-2020, prin program naţional.

Concret, statul va acorda lunar bani, timp de 12 luni, pentru firmele și persoanele fizice autorizate (PFA) care angajează minimum doi tineri pentru cel puțin un an. Încadrarea în muncă va trebui să fie pe perioadă determinată sau nedeterminată, cu normă întreagă.

Potrivit Eurostat, dintre statele membre ale Uniunii Europene, Polonia are cea mai mare forţă de muncă angajată în sectorul agricol: 1,9 milioane de persoane. România ocupă locul al doilea, cu 1,6 milioane de persoane, procentul membrilor de familie ai proprietarului care lucrează la fermă fiind de 88,7%, peste media europeană, se arată în expunerea de motive din proiect.

Potrivit documentului, aproximativ 85% din totalul forţei de muncă din agricultură în România este nesalariată, lucrând pe propriile exploataţii agricole de subzistenţă. Comparativ, în Germania ponderea acesteia este de 55,8%, în Franţa de 63,1%, iar în Spania de 50%.

De asemenea, potrivit iniţiatorilor, ţările cu cei mai mulţi lucrători salariaţi în agricultură sunt cele care înregistrează şi cea mai ridicată valoare adăugată brută generată la nivel de lucrător.

În România, însă, nu există un statut profesional clar definit al agricultorului, iar anagajatorii din mediul rural se confruntă cu o fiscalitate ridicată, raportată la specificul sectorului agricol, costul forţei de muncă raportat la costul de producţie şi la pregătirea profesională a angajaţilor.

Din datele INS, din 3.859.043 de exploataţii agricole din România, doar 30.698 au personalitate juridică, iar 5.215 sunt administrate de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

Prin proiectul prezentat, se stabileşte că angajatorul este scutit de la plata tuturor obligaţiilor către stat ce decurg din acordarea drepturilor salariale în condiţiile angajării a minimum doi tineri cu vârsta sub 40 de ani, pentru o perioadă de cel puţin un an.

Iniţiatorii estimează, în acest context, o creştere cu 8,21% a forţei de muncă în agricultură, respectiv cu 8000 de tineri angajaţi.

“Astăzi sunt angajaţi în societăţile agricole 97.500 de salariaţi. Se preconizează angajarea unui număr de 2000 de tineri anual”, se mai arată în expunerea de motive.

Impactul bugetar al acestui program este de circa 25 milioane euro anual, sursa de finanţare fiind bugetul de stat.

 

Condiţii

Dacă angajatorul face dovada încadrării a doi tineri cu vârsta de până la 40 de ani, beneficiază de următorul sprijin lunar pentru fiecare angajat: 1.000 de lei pentru studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură şi/sau industrie alimentară; 750 de lei pentru studii medii de specialitate, precum şi cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, acvacultură şi/sau industrie alimentară; 500 de lei pentru persoane fără studii.

 

Leave a Comment