Avem un an la dispoziție să solicităm în scris restituirea taxelor auto

Legea a intrat în vigoare: statul trebuie să restituie nu doar sumele plătite pentru aceste taxe ci și dobânzile aferente.

Taxele auto plătite de români în trecut se vor restitui, începând de anul viitor, printr-o procedură administrativă nouă, publicată la începutul săptămânii în monitorul oficial. Este, așadar, obligatoriu pentru statul Român să restituie aceste sume plătitorilor. Sălăjenii pot depune cererile de restituire la organele fiscale competente, data-limită de depunere fiind 31 august 2018 sub condiția ca cererea să fie însoțită de dovada efectuării plății taxei respective. După această dată, nicio cerere nu va mai fi acceptată, prin urmare, dreptul de a recupera aceste sume, deloc mici, va fi pierdut.

Beneficiarii acestei ordonanțe sunt contribuabilii care au achitat respectivele taxe și care nu au și-au primit banii înapoi până la intrarea în vigoare a acestei Ordonanţe. Nu se vor restitui doar sumele achitate ci și dobânzile aferente acestora (de la data perceperii și până la data primirii), așa cum și statul procedează de fiecare dată când are de recuperat sume de la contribuabili.

Cererile de restituire trebuie depuse la organele fiscale competente (structurile de specialitate din cadrul Fiscului cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate lor) și vor trebuie însoțite (în original/copie) de documentul doveditor al taxei speciale, taxei pe poluare, taxei pentru emisiile poluante sau timbrului de mediu, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății. Pe lângă aceste documente, proprietarii de autovehicule vor trebui să depună și copiile cărții de identitate a mașinii și certificatului de înmatriculare.

Restituirea sumelor se va realiza, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, astfel: pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018; pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. Dacă nu vor fi de acord cu decizia emisă de organul fiscal privind restituirea banilor, contribuabilii vor putea să le conteste în 45 de zile de la comunicare. Dacă nu vor fi de acord nici cu soluționarea contestațiilor, cei interesați vor putea să intenteze acțiune în instanța de contencios administrativ.

Taxa plătită pentru mașinile cumpărate în leasing

Potrivit ordonanței, dacă aceste taxe au fost plătite de societățile de leasing, cererea de restituire trebuie făcută de către proprietarii care au cumpărat mașinile prin leasing (financiar). Anul trecut, timbrul de mediu a fost declarat parțial ilegal de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, iar decizia Curții este obligatorie pentru statul român. Apoi, a urmat eliminarea lui din legislație, însă restituirea banilor dați în plus de români trebuia stabilită printr-o procedură specială.

Când s-a eliminat din legislație timbrul de mediu, s-a ajuns și la afectarea restituirii pe cale administrativă a taxelor auto percepute până în 2015. Astfel, din 1 februarie 2017, returnarea banilor (pe cale administrativă) pentru vechile taxe auto nu s-a mai putut face, ci doar pe cale judecătorească. Prin urmare, era necesară adoptarea unei noi proceduri administrative care să permită restituirea taxelor pentru că doar extreme de puțini cetățeni aveau timp și resurse financiare să dea statul în judecată.

Situatia celor care au primit deja sume de bani

Cei care au primit deja decizii de soluționare a cererii de restituire, până la data intrării în vigoare a ordonanței, trebuie să știe că vor primi banii înapoi, din oficiu, de la organele emitente ale deciziilor, la intervale diferite, în funcție de tipul taxei, astfel:120 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice ale OUG (care încă nu au fost stabilite de Guvern), pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, și un an de la intrarea în vigoare a OUG, pentru timbrul de mediu. În cazul cererilor de restituire care au fost depuse și care nu au fost soluționate, sumele se restituie de către organul fiscal central, în termen de 120 de zile de la data intrării in vigoare a normelor de aplicare a Ordonanței.

Alte articole

Leave a Comment