Angajatorii din județ, interesați de întâlnirile informative organizate de ITM Sălaj

Peste 150 de reprezentanți ai angajatorilor, dar și persoane  fizice din județul Sălaj, au participat la întâlnirile  organizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj  cu privire la informarea  persoanelor implicate în ceea ce privește dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională continuă pentru asigurarea unei forțe de muncă calificate. Întâlnirile au fost organizate în cadrul   Programului  de  acțiuni  al  Inspectiei  Muncii,  în  perioada 15 aprilie – 31 mai,  la sediul instituției precizate din municipiu.  Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, acțiunile de informare au fost cuprinse într-o campanie prin care s-a urmărit: creșterea gradului de conștientizare a entitătilor care au calitatea de angajator și care, potrivit legii, pot să angajeze forță de muncă pe baza de contract de ucenicie, contract de stagiu – anexa la contractul individual de muncă sau să utilizeze interni în baza contractului de internship; îndrumarea  entităților care au calitatea de angajator în aplicarea unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internship; informarea persoanelor/salariaților/ entităților care au calitatea de angajator în ceea ce privește dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională și  facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate în concordanță cu aspiratiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii. De asemenea, la sesiunile de informare a participat și  un reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj care a prezentat aspecte referitoare la diversele finanțări de care angajatorii pot beneficia.

Leave a Comment