Angajatorii care vor să dobândească statutul de întreprindere socială, așteptați la AJOFM Sălaj

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj informează angajatorii din județ că pentru a dobândi statutul de întreprindere socială  este necesară obținerea unui atestat în acest sens. Potrivit reprezentanților instituției precizate,  procedura de obținere a atestatului de întreprindere socială constă în depunerea sau transmiterea prin poștă cu confirmare de primire la  sediul instituției, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente: cerere pentru acordarea atestatului completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia socială sau, după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale și actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă definiţia, principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales. Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației. Atestatul este valabil 5 ani și se poate prelungi succesiv pentru încă 5 ani. De asemenea, nu se percep taxe pentru emiterea atestatului sau a mărcii sociale. Persoanele interesate pot obține informații  despre atestarea întreprinderilor sociale și actele necesare se pot obține la sediul AJOFM Sălaj, camera 20, strada Tudor Vladimirescu nr.8, telefon 0260/612463.

Leave a Comment