Angajatori, atenţie! S-au modificat regulile semnării electronice a actelor de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj informează că noua Lege privind semnatură electronică şi marca temporală, publicată în Monitorul Oficial în cursul lunii trecute, vine cu o serie de modificări în ceea ce priveşte utilizarea acesteia în relaţiile de muncă.

Prima modificare se referă la eliminarea obligației folosirii mărcii temporale și a sigiliului electronic împreună cu semnătura electronică, iar părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată. O altă modificare se referă la utilizarea semnăturii electronice la întocmirea documentelor din domeniul relațiilor de muncă. “Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate ori a sigiliului electronic al angajatorului, pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii”, au precizat reprezentanţii ITM Sălaj. Contractele individuale de muncă, actele adiţionale și alte documente încheiate prin utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate se arhivează de către angajator cu respectarea prevederilor legale. De subliniat este faptul că angajatorul nu poate obliga salariatul să utilizeze semnătura electronică, părțile trebuind să decidă asupra tipului de semnătură, olografă sau electronică, care va fi folosit la încheierea documentelor din domeniul relațiilor de muncă. De asemenea,  persoanele de control au obligaţia de a accepta, pentru verificare şi control, documentele din domeniul relaţiilor de muncă, respectiv din cel al  securităţii şi sănătăţii în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, fără a le solicita şi în format letric. La solicitarea acestora, documentele încheiate cu semnătura electronică pot fi transmise în format electronic şi anterior efectuării controlului. Noul act normativ mai stabilește că dovada instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă poate fi realizată atât în format electronic, cât și pe suport hârtie în    funcţie de modalitatea aleasă de către angajator, stabilită prin regulamentul intern. În situația folosirii variantei în format electronic, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată. “Simplificarea a fost făcută pentru a facilita angajatorilor utilizarea semnăturii electronice, ținând cont de faptul că folosirea în plus a mărcii temporale și a sigiliului pentru recunoașterea unui document electronic ca fiind original îngreuna mult procesul de semnare electronic”, au adăugat reprezentanţii ITM Sălaj.

Leave a Comment