Angajatori, atenție la autorizația SSM!

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj informează angajatorii că înainte de începerea oricărei activități au obligația de a obține autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM). Informarea vine ca urmare a unei campanii care se desfășoară la nivel național, în toate județele țării, inclusiv în Sălaj. După cum a explicat Luminița Nemeș, inspector șef ITM Sălaj,  campania are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al SSM de către angajatorii care au obligaţia autorizării la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. Prin desfășurarea campaniei se urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale privind autorizarea funcționării din punct de vedere SSM şi, pe de altă parte, verificarea respectării acestor prevederi. În vederea stimulării creării unui mediu de lucru sănătos şi sigur în întreprinderi şi, în special, în cele mici şi mijlocii, Cadrul strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020  prevede că ”respectarea obligațiilor legale și măsurile de asigurare a respectării legislației luate de organismele de control, inclusiv de inspectoratele de muncă, rămân factori-cheie pentru gestionarea SSM în majoritatea unităților”. Astfel, Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii. Reprezentanții ITM Sălaj au precizat că persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere SSM, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 și persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările ulterioare nu au obligația de a se autoriza. În ceea ce privește autorizarea, angajatorul trebuie să declare pe propria răspundere faptul că activităţile pentru care solicită autorizație de funcţionare din punct de vedere SSM se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 şi ale altor reglementări din domeniu. Pe parcursul anului trecut,  Inspecția Muncii a desfășurat o campanie națională pentru conștientizarea angajatorilor privind necesitatea autorizării din punct de vedere SSM și a respectării prevederilor de SSM în cadrul căreia s-a verificat respectarea reglementărilor legale referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al SSM. Din analiza rezultatelor campaniei desfășurate în anul 2018 a rezultat necesitatea continuării activităților de conștientizare a angajatorilor care au obligația autorizării funcționării din punct de vedere SSM la  ITM. ”Inspecţia Muncii are ca prioritate ridicarea nivelului de respectare a cerinţelor legale în toate întreprinderile, luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislaţiei în domeniul SSM determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de accidente de muncă şi boli profesionale”, a precizat Lumința Nemeș – inspector șef ITM Sălaj.

Alte articole

Leave a Comment