Absolvenții promoției 2023 beneficiază de facilitățile AJOFM

Absolventii promoției 2023 au la dispoziție 60 de zile pentru a putea beneficia de drepturile și  facilitățile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj (AJOFM Sălaj).

Potrivit unui comunicat de presă recent emis de instituție, absolvenţii de învățământ din promoţia 2023 sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă, în raza cărora își au domiciliul. Astfel ei vor putea beneficia de serviciile gratuite de informare şi consiliere profesională, mediere a muncii, servicii de formare profesională, precum și de alte măsuri de stimulare a ocupării în muncă.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt următoarele:

– actul de identitate;

– diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte cu exactitate data absolvirii;

– Curriculum Vitae;

– declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate;

– acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege acea persoană care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în conformitate cu legislația în vigoare, în una dintre instituţiile de învăţământ (gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular), autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 (privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă), absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă (din raza cărora îşi au domiciliul) şi se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) aflat în vigoare la data încadrării.

AJOFM Sălaj precizează că după expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, doar în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, aceștia pot beneficia, la cerere, de o indemnizație de șomaj în cuantum de 50% din valoarea ISR în vigoare, pentru o perioadă de 6 luni. Persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, nu mai beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Chestionat cu privire la numărul absolvenților din județ estimați să se încrie pe listele instituției, Romeo Sârca –  directorul adjunct al AJOFM Sălaj ne-a declarat că: „noi suntem optimiști, și în acest an așteptăm sute de absolvenți să se înscrie pe listele noastre. Încă din luna mai, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, noi am fost prezenți în toate liceele din județ și am organizat, ca în fiecare an, o campanie de informare și consiliere a absolvenților cu privire la drepturile și facilitățile pe care aceștia le au dacă se îscriu, în termenul prevăzut de 60 de zile, în cadrul AJOFM Sălaj. Fac precizarea că acest termen începe fix din data de 2 iunie, dată la care s-au încheiat cursurile în acest an, chiar dacă a fost grevă în acea perioadă. În acest caz, timpul este cu atât mai important pentru ei cu cât, după expirarea termenului legal prevăzut, absolvenții 2023 își pot pierde dreptul de a fi șomeri indemnizați. Acesta este și motivul pentru care noi ne străduim să-i informăm și să-i consiliem, în timp real”.

Leave a Comment