Abateri și prejudicii constatate de Camera de Conturi Sălaj

Controalele realizate de către reprezentanţii Camerei de Conturi Sălaj din cadrul Curții de Conturi a României, în 58 dintre cele peste 200 de instituţii publice din Zalău și din judeţ, au evidențiat o serie de nereguli de ordin legislativ, abateri și prejudicii, toate concluzionate și publicate în Raportul privind finanţele publice locale la nivelul județului Sălaj pe anul 2018, Raport ce ne-a fost furnizat de reprezentanții Camerei de Conturi Sălaj, la sfârșitul săptămânii trecute. Valoarea sumelor constatate în neregulă prin abaterile săvârșite depășesc 46 milioane de lei, 44 de milioane reprezentând abateri financiar-contabile, 1,95 milioane de lei prejudicii aduse bugetelor locale şi 451.000 de lei fiind venituri suplimentare cuvenite bugetelor locale şi bugetului general consolidat. Cauzele principale – arată concluziile raportului – sunt nerespectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din bani publici, onorarea unor plăţi pentru bunuri şi servicii fără documente justificative legal întocmite, plăţi pentru produse/lucrări/servicii neexecutate/nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită, nerespectarea prevederilor legale referitoare la modul de atribuire şi administrare a contractelor de achiziţii publice, utilizarea neeconomicoasă şi ineficientă a fondurilor publice sau salarii plătite ilegal.

Prejudicii de aproape 2 milioane de lei

Valoarea estimată a abaterilor de la legalitate și regularitate consemnată în actele întocmite de către auditorii publici externi, cu ocazia misiunilor de control/audit desfășurate în cursul anului 2019 până la data încheierii prezentului raport, este în suma de 46.148.000 milioane de lei, aferente unui număr de 251 abateri, materializată în: venituri suplimentare cuvenite bugetelor locale și bugetului general consolidat, în sumă de 451.000 de  lei, din care încasate operativ 114.000 de lei, aferente unui număr de 31 abateri constatate în legătură cu modul deficitar de aplicare a prevederilor legale în vederea stabilirii, înregistrării, urmăririi și încasării veniturilor cuvenite bugetelor publice; prejudicii aduse bugetelor locale în cuantum estimat de 1.950.000 de lei din care recuperate operativ 204.000 de lei, constatate prin 118 abateri cauzate de: nerespectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, efectuarea unor Raport privind finanțele publice locale pe anul 2018 la nivelul județului Sălaj 14 plăți pentru bunuri și servicii în lipsa unor documente justificative legal întocmite, efectuarea de plăți pentru produse/lucrări/servicii neexecutate/nerecepționate în cantitatea facturată și plătită, nerespectarea prevederilor legale referitoare la modul de atribuire și administrare a contractelor de achiziții publice, utilizarea neeconomicoasă și ineficientă a fondurilor publice; abateri financiar-contabile cu impact asupra realității și acurateței situațiilor financiare, în sumă de 43.747.000 de lei, în 86 cazuri de abateri privind modul de organizare și conducere a contabilității, reflectarea în situațiile financiare a operațiunilor economice, modul de efectuare și valorificare a activității de inventariere, evaluare și reevaluare a patrimoniului etc.; abateri privind organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management.

Cheltuieli fără documente justificative, salarii plătite ilegal

Recordul la prejudicii a fost constatat la Primăria Chieşd, fiind de aproximativ 665.000 de lei, consecință a unor plăţi pentru lucrări rămase neexecutate, respectiv plăţi de cheltuieli pentru obiective a căror documentaţie tehnico-economice nu a fost elaborată ori aprobată potrivit dispoziţiilor legale. Nici Primăria Zalău nu a ieșit curată din aceste controale, înregistrându-se un prejudiciu de 545.000 de lei cauzat de plata unor salarii în neconcordanță cu legea, către anumiți angajați ai Casei Municipale de Cultură, Poliţiei Locale şi Creşei „Voinicel”. Consiliul Judeţean Sălaj face parte, de asemenea, din lista instituțiilor care au fost depistate cu nereguli pe acest segment, cu un prejudiciu de 204.000 de lei, cauzat, de asemenea, de plata unor drepturi salariale neprevăzute de legislaţie în activitatea proprie, dar şi la unităţile din administrare, printre care se regăsesc Biblioteca Judeţeană, Muzeul de Istorie și Artă Zalău și Spitalul Judeţean. Și la Primăria din Cehu Silvaniei, inspectorii de la Curtea de Conturi au găsit nereguli, prejudiciile estimate fiind de 77.000 de lei, tot prin plata unor remunerații către Căminul de persoane vârstnice Cehu Silvaniei și Liceului Tehnologic ”Gheorghe Pop de Băsești”.

Prejudicii s-au mai constatat și în comunele Benesat, Bobota, Camăr, Cizer, Coșeiu, Crasna – cu un prejudiciu de 128.000 de lei, Dragu, Ileanda, Letca, Lozna, Plopiș, Șamșud, Trezena, Zalha. Pe lângă abaterile estimate și cuantificate, menționate mai sus, s-au constatat și alte abateri privind, exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, precum și în organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern la entitățile verificate.

Inspectorii Camerei de Conturi Sălaj: “Disfuncționalități serioase în sistemul contabil al entităților”

Potrivit Raportului menționat,  abaterile și neregulile identificate au, în principal, a unor cauze precum nerespectarea prevederilor legale privind activitatea de stabilire, înregistrare, urmărire și încasare a veniturilor proprii: organizarea și efectuarea necorespunzătoare a evaluării, inventarierii și înregistrării masei impozabile;  neverificarea de către organele de inspecție fiscală a tuturor obligațiilor datorate de contribuabili, a legalității stabilirii, înregistrării și încasării veniturilor proprii;  necalcularea și neevidențierea în conturile contabile specifice de evidență, a majorărilor de întârziere și a penalităților datorate ca urmare a neachitării la termenele legale a obligațiilor de plată privind impozitele și taxele locale, precum și neluarea tuturor măsurilor legale în vederea recuperării acestora; nerespectarea prevederilor legale în efectuarea cheltuielilor finanțate din fonduri publice; nerespectarea reglementărilor legale referitoare la achiziții publice; nerespectarea legislației în stabilirea drepturilor salariale ale personalului angajat; încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea și gestionarea patrimoniului public și privat al unităților administrativ – teritoriale. Neregulile și abaterile constatate prin verificările efectuate au scos în evidență că acestea s-au datorat și disfuncționalităților ce există în organizarea și exercitarea controlului intern la nivelul entităților auditate, această componentă, neatingându-și scopul pentru care a fost instituită, și anume, aceea de a contribui la asigurarea acurateței datelor din situațiile financiare și la un management financiar guvernat de buna gestiune economico-financiară. Neregulile consemnate în actele de control, respectiv abateri de la legalitate și regularitate, denotă serioase disfuncționalități în sistemul contabil al entităților, generate de Raport privind finanțele publice locale pe anul 2018 la nivelul județului Sălaj 17 multiple cauze interne și externe: personal insuficient și cu slabă pregătire profesională; neorganizarea și neimplementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial.

 Peste 3.600 de instituții controlate și 268 de milioane de lei prejudiciu, la nivel național

Potrivit raportului de activitate al Curţii de Conturi pe anul 2018, auditul efectuat asupra a 3.620 de instituţii publice şi companii de stat a scos la iveală prejudicii de 268 milioane de lei, cele mai mari fiind aduse prin creşterea nejustificată a salariilor, sporurilor şi premiilor sau plata unor lucrări sau servicii neexecutate. În urma verificărilor, Curtea a sesizat organele de cercetare penală în 39 de cazuri, printre care achiziţii fictive prin falsificarea documentelor, sustragerea unor sume plătite de cetăţeni în contul impozitelor şi taxelor locale, retragerea de sume din trezorerie mai mari decât cele care trebuiau achitate conform statelor de plată, dar şi însuşirea în interes personal de fonduri publice din bugetele unor şcoli. Potrivit raportului Curţii de Conturi pe anul 2018, conducerea Institutului de Cercetare Informatică Bucureşti a creat un prejudiciu de 2,3 milioane de lei prin majorarea ilegală a salariilor conducerii, şefului contabil şi a altor angajaţi, dar şi prin decontarea unor cheltuieli de protocol cu „băuturi alcoolice, parfumuri, produse alimentare achiziţionate zilnic.

 

 

Alte articole

5 Thoughts to “Abateri și prejudicii constatate de Camera de Conturi Sălaj”

 1. Anonim

  In fiecare an curtea asta constata tot felu de nereguli si nu se intampla nimic.Oare chiar isi mai are rostul? Si inca ceva.Prin ce pericole trec inspectorii ei de tre sa se pensioneze la varsta cand altii muncesc din greu?

  1. Anonim

   Asa este. Putem intreba si de ce au pensii speciale??? Daca ne este permis…

 2. un bugetar

  Stau afara in frig, zapada, soare torid, nu le da nimeni un pahar cu apa, un suc, o limonada, o bere atunci cand sunt in control pe la primarii, institutii….., primarii si directorii de institutii nu stiu ce sa le puna pe masa ca sa nu scrie neregulile in procesele verbale, saracii de ei !!!

 3. Anonim

  corect.
  Nu oricine ajunge la curtea de conturi

 4. Anonim

  In urma acestui raport ce se intampla? In fiecard an citim de prejudicii ale instituțiilor statului dar nu am citit nimic despre ce se intampla cu cei care au prejudiciat. Noi muritorii de rand daca nu platim o taxa ne blocheaza contul penru catva leuti dar ei ca fura nimic nimic asra inseamna sz fii baron bugetar

Lasă un răspuns la Anonim Anulează răspunsul