A “nins” cu amenzi în urma controalelor efectuate de Inspecția Muncii

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj a desfășurat, pe parcursul lunii noiembrie a.c. controale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă privind respectarea legislației în vigoare. Activitatea  inspectorilor de muncă din cadrul ITM a vizat, cu prioritate, identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați un număr de 63 agenți economici dintre care 20 au fost sancționați, aplicându-se trei amenzi și 31 avertismente. S-au constatat încălcări ale prevederilor legale privind nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte; netransmiterea elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul general de evidență al salariaților în format electronic la termenul stabilit de H.G. nr.500/2011 ;

Cuantumul total al sancțiunilor contravenționale a fost de 8.000 de lei.

Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la nerespectarea prevederilor legale privind sărbătorile legale, nerespectarea dispozițiilor legale privind repausul săptămânal, nerespectarea obligației păstrării copiei contractului  individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv, nerespectarea obligației de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul general de evidență al salariaților în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați un număr de 40 de agenți economici aplicându-se două amenzi în valoare totală de 14.000 de lei pentru neefectuarea vizitelor medicale obligatorii, respectiv pentru lipsa instruirii obligatorii în ceea ce privește sănătatea și securitatea lucrătorilor.

Deficiențele constatate și sancționate cu 22 avertismente se referă la faptul că, în fișa postului nu erau cuprinse atribuțiile și răspunderile ce le revin lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătații în muncă, neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție, lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție precum și pentru neefectuarea controlului medical la angajare și/sau periodic conform prevederilor H.G.nr.355/2007. Informațiile ne-au fost oferite de consilierul Mariana Pop, șef departament Comunicare și Relații cu Publicul din cadrul instituției.

 

 

 

 

 

Alte articole

One Thought to “A “nins” cu amenzi în urma controalelor efectuate de Inspecția Muncii”

  1. Lazar

    E ciudad, uneori luati mita,alteori amendati….uneori vinde-ti declaratii… alteori nu….cum functionati voi?

Leave a Comment