Repartiții de locuințe în blocurile ANL, în Zalău

Tinerii care au depus cereri pentru obținerea unei locuințe ANL trebuie să depună solicitările cu actele doveditoare la sediul Primăriei Zalău până la finalul lunii în curs, respectiv 31 ianuarie. Lista cu actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces și ierarhizare se poate procura și de la Centrul de Relații cu publicul – Primăria municipiului Zalău, camera 4, precum și de pe site-ul instituției zalausj.ro secțiunea anunțuri. Astfel, titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. De asemenea, titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ, soţie, copii sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în municipiul Zalău, cât și, după caz, în localitatea din afara municipiului Zalău unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință. Potrivit Primăriei municipiului Zalău, titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Zalău sau în localitățile Crișeni, Hereclean, Aghireș și Panic. Solicitanții care își desfășoară activitatea în afara municipiului Zalău cu satele apaținătoare trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în municipiul Zalău. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate. “Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante. Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la punctul 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită’’, au precizat reprezentanții Primăriei Zalău. Printre criteriile de ierarhizare se numără situația locativă a solicitantului, starea civilă, starea de sănătate, vechimea cererii, nivelul de studii, venitul net lunar, situații locative sau sociale deosebite.

One Thought to “Repartiții de locuințe în blocurile ANL, în Zalău”

  1. Ion

    Cunosc 2 cazuri care au obtinut öocuintr pnl
    Unul e politist si unul e intreprinzator vinde placinte la liceul Reformat.
    Totul se aranjeazat

Dă-i un răspuns lui Ion Anulează răspunsul