Primăria Zalău va elibera Atestatul de administrator de condominiu

Primăria municipiului Zalău a întocmit un proiect de hotărâre, votat de consilierii zălăuani în ședința de Consliul local de joi, în vederea adoptării unui Regulament pentru emiterea atestatului de administrator de condominiu (bloc), aşa cum este prevăzut în Legea nr. 196/2018. În prezent, la nivelul municipiului Zalău nu există un Regulament pentru emiterea atestatului de administrator de condominiu, stabilindu-se că acesta este necesar pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor persoanelor care au absolvit cursul de administrator de condominium şi solicită eliberarea atestatului. Municipalitatea va elibera atestatele de administrator de condominiu, lucru care, în opinia inițiatorilor proiectului,  va aduce un plus in activitatea asociaţiilor de proprietari, care vor avea posibilitatea de a încheia contracte cu administratori atestaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018. Biroul asociaţii de proprietari din cadrul Municipiului Zalău va oferi preşedinţilor asociaţiilor de proprietari informaţii şi datele de contact ale celor care deţin aceste atestate. În vederea obţinerii atestatului, persoanele fizice interesate vor depune la Compartimentul Relaţii Publice al Primăriei Zalău, următoarele documente: – cerere tip (poate fi găsită la primărie sau pe site-ul instituției); act de identitate (certificat de naştere, certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ – dacă numele de pe certificatul de calificare nu corespunde cu cel din actul de identitate) – copii certificate pentru conformitate cu originalul; certificatul de calificare profesionala pentru ocupaţia de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018,  copie certificată pentru conformitate cu originalul; cazierul judiciar conform prevederilor art. 10 alin. (6), lit. b, din Legea nr. 196/2018 – în original şi în termenul de valabilitate; – cazierul fiscal – în original şi în termenul de valabilitate; Curriculum vitae; adeverinţa medicală eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical pentru activitatea de administrare condominii – în original şi în termenul de valabilitate. Lipsa unuia dintre actele solicitate va duce la respingerea dosarului. La depunerea dosarului solicitanţii vor prezenta şi actele originale care sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării lor. Atestatul de administrator de condominii se eliberează în baza dispoziţiei emise de primar, este valabil 4 ani de la data emiterii si poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii în care a fost emis. Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile legii, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, în termenul prevăzut de Legea Nr. 294/2020 din 18 decembrie 2020, adică 1 ianuarie 2022 obţin certificate de calificare profesională pentru a îndeplini ocupaţia de administrator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018. Certificatele de calificare profesională vor sta la baza emiterii certificatului de atestare pentru administrare de condominii, în condiţiile legii.

Proiectul de hotărâre integral precum și anexele/formularele pot fi vizualizate și descărcate AICI.

 

Leave a Comment