Patru comune sălăjene vor putea beneficia de serviciile operatorului de transport în comun „Transurbis”

Autoritățile locale din Zalău, împreună cu cele din comunele Crișeni, Mirșid, Hereclean și Meseșenii de Jos intenționează să constituie o asociație pentru serviciul public de transport local de persoane, astfel încât operatorul de transport în comun din municipiu să efectueze curse și pentru locuitorii comunelor menționate. Pentru ca societatea Transurbis – societate subordonată primăriei Zalău – să poată presta servicii și în celelalte localități menționate este necesară înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul Public de Transport Local de Persoane, respectiv aprobarea participării celor cinci unități teritorial administrative – Zalău, Mirșid, Hereclean, Crișeni și Meseșenii de Jos, la constituirea asociației. Potrivit inițiatorilor proiectului, patrimoniul inițial al asociației va fi de 5.000 de lei, fiecare asociat urmând să participe cu câte 1.000 de lei. Cotizația anuală a asociaților va fi de un leu/locuitor. Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de alte instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociațiilor, fonduri proprii sau atrase de operatori. Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va avea un aparat tehnic propriu, condus de un director executiv, numit de Consiliul Director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați al Asociației. Asociația va fi condusă de Adunarea Generală, având ca membrii primarii acestor comune și al municipiului Zalău. Adunarea Generală alege dintre membrii săi președintele Asociației. Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației și este format din președintele Asociației și încă doi membri, numiți pe o perioadă de patru ani.  

Alte articole

Leave a Comment