Finanţări pentru reabilitarea monumentelor istorice

Fondurile din programul destinat reabilitării monumentelor istorice pot fi folosite și pentru întocmirea documentațiilor, nu doar pentru lucrările propriu-zise de reabilitare. Şi asta începând din acest an.  Consilierii judeţeni au aprobat în cadrul ultimei şedinţe de Consiliu Judeţean (CJ), marţi – 16 aprilie, Programul de finanțare ”Protecţia monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”, bugetul programului fiind de 400.000 de lei – sursă asigurată de la bugetul judeţului. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice şi juridice de drept privat care au în proprietate imobile clasate în categoria monumentelor istorice, grupa B, situate pe raza administrativ teritorială a judeţului Sălaj. Acordarea finanţărilor pentru reabilitare se poate face numai cu îndeplinirea unor condiţii: persoana fizică sau juridică de drept privat să fie proprietarul unui monument istoric grupa B, înscris în ”Lista monumentelor istorice”; starea fizică a monumentului impune cu necesitate desfăşurarea unei activităţi de intervenţie; declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului că nu dispune de fonduri resursele financiare necesare desfăşurării activităţii de protejare sau de intervenţie; existenţa unui proiect de specialitate privind protejarea sau intervenţia asupra monumentului istoric, la nivel de expertiză tehnică, proiect tehnic cu caiet de sarcini, şi detalii de excuţie, conform legislaţiei în vigoare, ori a unui memoriu tehnic, în cazul lucrărilor de execuţie; monumentul istoric să nu constituie obiectul unui litigiu şi să nu fie ipotecat. CJ  Sălaj contribuie la acoperirea parţială a costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie sau a costurilor aferente serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnice, în următoarele situaţii: reabilitarea structurală şi funcţională, respectiv reabilitarea componentelor artistice ale monumentului. Conform proiectului,  valoarea maximă în cazul lucrărilor de protejare şi intervenţie este de 50.000 de lei, respectiv 10.000 de lei în cazul elaborării documentaţiilor tehnice pentru  cerere de finanţare. De asemenea, la data alocării sprijinului financiar, asupra imobilului monument istoric în cauză, se va constitui o garanţie imobiliară pentru o perioadă de zece ani în favoarea CJ Sălaj, care se va recupera în totalitate de la benficiarul contribuţiei împreună cu dobânzile aferente, în situaţia în care bunul în cauză a fost înstrăinat de proprietar altei persoane decât statul  sau autoritatea administraţiei publice locale înainte de împlinirea perioadei de zece ani de la constituirea garanţiei imobiliare. Cheltuielile cauzate de constituirea garanţiei imobiliare vor fi suportate de beneficiarul contractului de cofinanţare.Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare este 28 mai 2019. Cererile se depun la registratura CJ Sălaj.  Pentru mai multe detalii privind condițiile de accesare a fondurilor și regulamentul, persoanele interesate pot  accesa

http://www.cjsj.ro/date/hotcjsj/proiecte/9.pdf

De precizat este faptul că reabilitarea Casei Iuliu Maniu a fost sprijinită cu 100.000 de lei prin intermediul acestui program demarat de CJ Sălaj.

One Thought to “Finanţări pentru reabilitarea monumentelor istorice”

  1. Anonim

    Bravos Magazinul,v-ati transformat in aplaudaci pesedisti,banii conteaza !

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul