Fără ștampila în majoritatea instituțiilor statului

Începând din iulie 2017, firmele și persoanele fizice nu mai sunt obligate să aplice ștampila pe niciun document necesar în relația cu instituțiile publice, nici chiar pe contractele încheiate cu statul, după cum a anunțat Profit.ro. Un proiect de lege care stabilește ca nici instituțiile statului să nu mai aplice ștampila pe acte de stare civilă, contracte sau alte document oficial a fost adoptat astăzi, prin vot final, de Camera Deputaților. Astfel, ștampila va mai fi obligatorie pentru stat doar dacă este prevăzută în mod special în vreo lege.

Până în iulie 2017, legislația prevedea că ”persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri sau orice alte documente depuse la instituțiile sau autoritățile publice”. Guvernul a extins atunci sfera acestor documente, printr-o ordonanță de urgență, stabilind practic și în mod explicit că, de fapt, firmele și cetățenii nu vor mai avea nevoie de nicio ștampilă pentru actele din relația cu statul, inclusiv pentru contracte încheiate cu autoritățile sau instituțiile publice.

Acum, un grup numeros de parlamentari, atât de la partidele de guvernământ, cât și din opoziție, a susținut proiectul de lege prin care este eliminată ștampil și din instituțiile publice de stat. ”Un model de bună practică întreprinsă de Statul român este reprezentat de facilitarea interacțiunii între instituțiile statului și persoanele fizice și juridice de drept privat, precum și a entităților fără personalitate juridică, prin încetarea obligativității ștampilării contractelor, declarațiilor, cererilor etc. în relația cu autoritățile publice. Acest demers reprezintă un prim pas spre modernizarea și simplificarea raporturilor ce se stabilesc între subiectele de drept menționate anterior, dar nu suficient. Pentru o reală facilitare a acestor interacțiuni și pentru consolidarea efectivă a relației dintre cetățean și administrația publică, este esențială eliminarea obligativității aplicării ștampilei pe documentele emise sau solicitate de către cea din urmă”, afirmă inițiatorii. Argumentul este că, la ora actuală, ștampila nu mai reprezintă un garant al veridicității actelor, dată fiind multiplicarea mijloacelor prin care aceasta poate fi procurată. Inițiatorii mai amintesc că semnătura electronică este promovată în Ununea Europeană ca mijloc de reducere a birocrației, în anul 2016 fiind adoptat și un regulament în acest sens. Astfel, la propunerea Comisiei Europene, a fost eliminată apostila pentru recunoașterea autenticității documentelor oficiale de tipul certificatelor de naștere, căsătorie, parteneriat civil, constatâbdu-se că obligativitatea autentificării actelor prin folosirea apostilei generează costuri și obstacole în activitatea cetățenilor și nu reprezintă neapărat un mijloc eficace de garantare și veridicității acestor documente.

Proiectul completează legislația actuală prin adăugarea instituțiilor statului în cadrul categoriilor de persoane care nu sunt obligate să folosească ștampila, atât în relația cu persoanele private, fie ele fizice sau juridice, cât și în relația cu alte autorități sau instituții de stat. Conform formei finale a proiectului:  – Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice. – Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea și persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entităţile fără personalitate juridică.

Prevederile din urmă nu se vor aplica, însă, instituţiilor sau autorităţilor publice cărora prin acte normative de rangul legii, cu caracter special, li se impune expres folosirea ştampilelor. Astfel, vor rămâne obligate a aplica ștampila doar acele persoane, instituții, autorități care au această obligație într-un act normativ de rangul legii (Lege, Ordonanță a Guvernului, Ordonanță de Urgență a Guvernului). Aleșii arată că nu poate fi identificată cu certitudine și exhaustiv legislația primară în care apare obligația de ștampilare a actelor și documentelor emise de instituțiile statului, astfel încât să se poată realiza o exceptare doar a anumitor instituții. ”După intrarea în vigoare a prezentei legi, este necesar ca fiecare persoană de drept public să facă o evaluare a legislației din domeniul să de competență (legislație primară, secundară, terțiară) și să decidă menținerea sau eliminarea obligației aplicării ștampilei pedocumentele emise de aceasta, în funcție de anumite condiționalități/rațiuni (importanța documentului, legislație europeană, tratate internaționale, relații între state, etc)”, arată parlamentarii. În măsura în care o asemenea obligație apare la nivelul unui act normativ secundar sau terțiar, instituția respectivă poate decide introducerea unei asemenea obligații la nivel primar, dacă este cazul.

În continuare, însă, fapta unui funcționar, din cadrul unei instituții sau autorități publice, de a solicita categoriilor de persoane menționate aplicarea ștampilei va constitui, ca și acum, abatere disciplinară și va atrage răspunderea disciplinară a respectivului funcționar sau angajat public. Acum, după votul din Camera Deputaților, proiectul trebue promulgat și de șeful statului pentru a intra în vigoare.

Alte articole

Leave a Comment