Două blocuri din Zalău, reabilitate termic cu fonduri europene

Alte două blocuri de locuințe, P40 și D111, din municipiul Zalău vor beneficia de lucrări de creștere a eficienței energetice prin fonduri europene. În cursul lunii aprilie, Primăria Zalău semnat un contract de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din municipiul Zalău”. Finanțarea este asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Rezultatele vizate de proiect sunt scăderea consumului anual specific de energie al blocului de locuințe din proiect cu cel puțin 50 la sută și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr de 40 de apartamente pentru blocurile precizate. ”Beneficiarii direcți ai proiectului sunt asociațiile de proprietari ale celor două blocuri menționate, reprezentate de circa 80 de persoane fizice, proprietari ai apartamentelor, și circa 130 de persoane care locuiesc în blocul P40 și D111. Implementarea proiectului începe la 06.09.2017 și se face până la data de 31.01.2021, conform contractului de finanțare. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 1.465.651,60 de lei, din care 746.165,98  de lei este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 131.676,34 lei reprezintă contribuția bugetului național, iar 587.809,28 lei reprezintă contribuția locală (buget local și asociații de proprietari, cheltuieli eligibile și neeligibile)”, se arată într-o informare emisă de Primăria Zalău.

Leave a Comment