Din acest an, impozite modificate pentru terenurile intravilane din Zalău

Din acest an, terenurile intravilane din municipiul Zalău pentru care au fost emise autorizații de construire se încadrează la categoria „teren cu construcții”, prin urmare acestea vor fi impozitate ca atare. „Primăria Municipiului Zalău anunță că începând cu 1 ianuarie 2022, conform prevederilor articolului 23, alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, articolului 23, pct. A din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului și publicitații imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 112 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, suprafețele de teren situate în intravilanul municipiului Zalău, pe care sunt edificate construcții sau au fost emise autorizații de construire, se încadrează la categoria teren cu construcții”, se arată într-o informare a municipalităţii.  Astfel, proprietarii terenurilor reîncadrate după noile reguli au posibilitatea ca până în 30 iunie să depună o cerere pentru reintroducerea sau redarea în circuitul agricol a unei părți din suprafața terenurilor. La această cerere trebuie anexate acte de carte funciară actualizate, din care rezultă încadrarea corectă pe categorii de folosință. În baza extraselor de carte funciară în care să figureze categoriile de folosință ale terenurilor sau a titlurilor de proprietate, acolo unde terenurile nu au fost notate în cartea funciară, organul fiscal va recalcula impozitului datorat, inclusiv pe anul 2022.

Leave a Comment