Concurs pentru cea mai înaltă funcție în Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău

Postul de manager la cea mai mare unitate spitalicească din județ este scos la concurs. Acesta va deveni vacant începând cu luna ianuarie 2020. Spitalul Județean de Urgență (SJU) Zalău scoate la concurs postul de manager, asigurat în prezent, prin interminat, de medicul primar pediatru Georgeta Fiț. Aceasta a preluat funcția de conducere a unității spitalicești, la  începutul anului în curs, mai exact în 3 ianuarie, printr-o dispoziție emisă de conducerea Consiliului Județean Sălaj, instituție în subordinea căreia se află SJU Zalău. Practic, actualul manager a fost desemnat să preia această funcție, pentru o perioadă de şase luni, cu posibilitate de prelungire până la organizarea unui concurs. Astfel, după două ”desemnări”, cea de a doua urmând să expire în 1 ianuarie 2020, fără posibilitate de prelungire,  SJU scoate la concurs acest post, funcția precizată.

Realizarea și susținerea unui proiect

Conform anunțului, la concurs au acces persoanele fizice care întrunesc cumulativ mai multe condiții. Candidații trebuie: să cunoască limba română, scris și vorbit; să fie absolvenți ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, conform legii; au cel puţin cinci ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată și nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea și stare de sănătate corespunzătoare.

Salariul managerului, peste 18.000 de lei lunar

Înscrierile la concurs se fac la sediul SJU Zalău, strada Simion Bărnuţiu nr. 67, Serviciul resurse umane, până în 10 decembrie 2019. De precizat este faptul că participanții la concurs trebuie să realizeze și să suțină un proiect de managemnet. Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de cinci teme, care va fi adaptată la problemele SJU Zalău: planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului; siguranţa şi satisfacţia pacientului; managementul calităţii serviciilor medicale; managementul resurselor umane și performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului. Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15 – 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând. De asemenea, taxa de participare la concurs este de 200 lei care se va achita la casieria unității. Susținerea proiectului de management va avea loc in 17 decembrie, de la ora 10.00, la sediul unității spitalicești, iar rezultate vor fi afișate în 23 decembrie. Remuneraţia managerului SJU Zalău, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, era la finalul lunii septembrie 2019, de 18.409 de lei lunar, la care se mai adaugă indemnizaţia pentru hrană – 347 de lei.

3 Thoughts to “Concurs pentru cea mai înaltă funcție în Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău”

  1. Anonim

    IL VREM PE COMO SAU PE ANA TUDORAN

  2. Anonim

    Actuala conducere este foarte bună!

  3. Anonim

    Si comisia este formata din persoane care nu indeplinesc criteriile postului?! 🙂

Leave a Comment