Comuna Rus are o nouă stemă

Comuna Rus are o stemă nouă, aprobată recent prin Hotărâre de Guvern. Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară, pe fond albastru – azur, se află o crenguță de stejar de aur și un buchet de spice de grâu de aur, dispuse în bandă și în bară, asuprite de un coș de argint încărcat cu ouă de paște vopsite în culori naturale. În partea inferioară, pe fond roșu, se află trei bezanți de argint dispuși 2:1. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţia elementelor însumate: Brâul undat semnifică hidrografia localității – râul Someș ce străbate localitatea. Spicele de grâu reprezintă activitatea specifică zonei – agricultura. Crenguța de stejar face referire la  bogăția silvică a comunei. Coșul cu ouă vopsite semnifică Ciocota pe dușe, obicei unic in localitate. Bezanții fac referire la tezaurele monetare descoperite în „Poiana lui Dănilă”, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Coroana murală cu un turn crenelat reprezintă rangul administrativ al localității, cel de comună. Consiliul local al comunei Rus, judeţul Sălaj, a adoptat Hotărârea nr. 23/2021, prin care și-a însușit proiectul de stemă. Proiectul de stemă ce s-a discutat de comisia judeţeană formată din specialişti în istorie, heraldică, sociologie, economie, folclor şi alte domenii, a fost supus vizionării şi dezbaterii publice. Proiectul de stemă însoţit de un memoriu justificativ, însușit de prefectul județului Sălaj și de președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost avizat de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române. Stema, ca fenomen heraldic, face legătura între trecut, prezent şi viitor, exprimând sintetic istoria zonei, aspiraţiile, conservarea tradiţiei, preocupările cotidiene, idealurile colectivităţilor umane respective.

Leave a Comment