1.500 de litri de dezinfectant și 100.000 măști au ajuns în secțiile de votare din județ

Comisia Tehnică Județeană Sălaj, cu atribuții în coordonarea activităților de organizare a alegerilor parlamentare, din care fac parte Marcel Virgil Țurcaș, prefectul județului Sălaj, subprefecții și directorii a 17 instituții publice din județ, s-a reunit vineri, într-o ședință de lucru desfășurată la Instituția Prefectului Sălaj. Ședința a avut ca scop prezentarea raportului de activitate la zi și stabilirea unor detalii organizatorice, specifice finalului campaniei electorale. Pe lângă respectarea punctelor cuprinse în calendarul electoral, s-a insistat pe necesitatea respectării normelor sanitare în contextul pandemiei, respectiv pe organizarea generală a activității, în condiții de siguranță. Astfel, Instituția Prefectului Sălaj va finaliza distribuirea materialelor de protecție sanitară furnizate de Guvernul României către secțiile de votare din județ – 100.000 de măști de unică folosință, 1.500 litri de dezinfectant pentru mâini și peste 65.000 perechi de mănuși. De acestea vor beneficia membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegații acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază și alegătorii. “La nivelul județului Sălaj, s-au luat toate măsurile necesare pentru buna organizare a alegerilor parlamentare ce vor avea loc mâine. Prefecții, printre alte atribuții, sunt obligați să vegheze la respectarea legii, așadar, vom fi foarte atenți în această privință, vom urmări îndeaproape respectarea legii de către președinții, locțiitorii si membrii birourilor electorale, precum și de reprezentanții instituțiilor implicate”, a spus Virgil Țurcaș, prefectul județului Sălaj.

Leave a Comment