Proprietarii monumentelor istorice de categorie B pot primi finanțare de la Consiliul Județean

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean ce a avut loc joi, 29 martie, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind derularea Programului de finanțare „Protecția monumentelor istorice grupa B, de pe raza administrativ-teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”. 
Prin acest Program se urmărește punerea în siguranță și scoaterea imediată din pericol a monumentelor istorice, reabilitarea structurală și funcțională a acestora, îmbunătățirea și punerea în valoare a componentelor arhitecturale, artistice și arheologice ale monumentelor istorice, integrarea/reintegrarea în circuitul socio-economic și cultural-turistic contribuindu-se astfel și la dezvoltarea turismului din zonă.
Suma destinată programului pentru anul 2018 este în cuantum de 300.000 lei iar beneficiarii eligibili sunt persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate imobile clasate în categoria monumentelor istorice, grupa B, situate pe raza administrativ-teritorială a județului Sălaj.
În categoria cheltuielilor eligibile ce vor putea fi finanțate, intră costuri ale lucrărilor de intervenție asupra monumentelor istorice, respectiv reabilitarea structurală și funcțională a monumentului istoric și reabilitarea componentelor artistice ale monumentului istoric pentru care există autorizație de construire valabilă. 
Acordarea contribuției financiare a Consiliului Județean Sălaj se poate face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: persoana fizică sau juridică de drept privat să fie proprietară a unui monument istoric grupa B, înscris în Lista monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificările ulterioare; starea fizică a monumentului istoric impune cu necesitate desfăşurarea unei activităţi de protejare sau de intervenţie; existenţa unui proiect de specialitate privind protejarea sau intervenţia asupra monumentului istoric, la nivel de expertiză tehnică, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie, conform legislaţiei în vigoare; 
declaraţia pe propria răspundere a proprietarului monumentului istoric, referitoare la faptul că acesta nu dispune de resursele financiare necesare desfăşurării activităţii de protejare sau de intervenţie; identificarea şi utilizarea altor resurse financiare, în situaţia unei cofinanţări/finanţări parţiale din partea Consiliului Județean Sălaj; aportul partenerilor, în situaţia desfăşurării activităţii de protejare sau de intervenţie în parteneriat; monumentul istoric să nu constituie obiectul unui litigiu; monumentul istoric să nu se afle sub sechestru. O ultimă condiție este ca monumentul istoric să nu fie ipotecat.
Fiecare proprietar din categoria beneficiarilor eligibili poate depune o singură cerere de finanțare iar valoarea maximă a cofinanțării este de 100.000 lei. Data limită a depunerii cererilor de finanțare: 29 iunie 2018, ora 13.

 

 

Leave a Comment