O nouă apariţie editorială: ”Cizerul eroic” – Petru Galiş

La Editura ”Caiete Silvane”, cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului (CCAJ) Sălaj, în Colecţia ”Memoria”  2019, a apărut volumul ”Cizerul eroic” – Petru Galiş. ”Există uneori persoane care prin calitățile și realizările lor își pun, în mod apăsat, pecetea în viața unei comunități. Atunci când se amintește de comuna Cizer, inevitabil ne gândim la vrednicul dascăl Petru Galiș, un adevărat <<domnul Trandafir>> al lui Mihail Sadoveanu. Prezentul volum este considerat de către autor o datorie de onoare și o obligație morală față de memoria înaintașilor care au realizat Marea Unire din anul 1918 și s-au jertfit pe front în cele două sângeroase războaie mondiale.Între coperțile lui, vrednicul dascăl Petru Galiș a cuprins studii, articole și documente inedite care fac referiri la eroii din Cizer. De asemenea, volumul este <<condimentat>> cu o serie de poezii patriotice și imnuri de slavă închinate eroilor neamului românesc.Inițiativa domnului învățător Galiș ni se pare una lăudabilă, iar nouă nu ne rămâne decât să spunem: <<Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!>>”, scrie Marin Pop, prefațatorul volumului.

Alte articole

Leave a Comment