’’Maestrul Ioan Chezan la trei sferturi de secol’’, o nouă carte la Editura ’’Caiete Silvane’’

La Editura ’’Caiete Silvane’’, în colecția ’’Didactica’’, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a apărut cartea ’’Maestrul Ioan Chezan la trei sferturi de secol’’ scrisă de Bianca-Patricia Damian-Bicăzan, cu o prefață de Adela Bihari. ’’De foarte multe ori ne găsim cuprinși de nostalgia realizărilor trecute, dar în egală măsură avem și imboldul proiectelor viitoare pe care ne dorim cu ardoare să le împlinim. Din această cauză ne dorim să nu depășim acest moment care ne permite să viețuim sub auspiciile unui cântec fără sfârșit’’, scrie în postfața noului volum prof. dr. Ioan Chezan. ’’Sunt onorat să transmit profesorului şi minunatului dirijor, Ioan Chezan, călduroasele mele felicitări cu ocazia aniversării venerabilei vârste de 75 de ani, urându-i viaţă îndelungată de acum înainte, sănătate şi depline satisfacţii artistice. Fac aceste urări, cu dragă inimă şi absolută sinceritate, cunoscându-i rodnica activitate, făclier al artei sunetelor în Sălaj, înţelegând prea bine câte eforturi a depus, câtă pasiune, pentru a răspândi frumuseţile partiturilor dirijate nu numai în oraşul de reşedinţă, dar şi cu prilejul numeroaselor turnee pe care le-a efectuat de-a lungul timpului. Realizez că oricât de însufleţite ar fi urările mele, ele nu se pot ridica la ceea ce ar trebui să se spună despre acest vrednic, talentat şi împătimit mesager al artei sunetelor. Ca atare, mă mulţumesc cu cele afirmate şi îmi permit să reînnoiesc gândurile mele de adâncă preţuire şi neştirbită loialitate’’, a transmis prof. univ. dr. Octavian Lazăr Cosma, membru titular al Academiei Române.

Referitor la noul volum, lect. univ. dr. Adela Bihari a menționat: ’’Un minunat cadou de suflet, la ceas aniversar – 75 ani, această micuţă carte scrisă de Bianca-Patricia Damian-Bicăzan cuprinde repere dragi, esenţiale, memorabile, din viaţa şi activitatea prodigioasă a ctitorului vieţii muzicale profesioniste din Sălaj, domnul Ioan Chezan. Este o «recapitulare» în frânturi diamantine, cu emoţionante gânduri de recunoştinţă, apreciere, admiraţie din partea colegilor profesori, a foştilor elevi, colaboratori, personalităţi din lumea academică şi artistică naţională. Structurată în trei capitole, cartea prezintă în primul capitol o succintă incursiune biografică. Al doilea capitol constă într-un amplu, interesant şi deloc convenţional interviu cu domnul profesor dr. Ioan Chezan, cuprinzând trei linii distinctive: activitatea sa dirijorală, creaţia componistică şi activitatea pedagogică. În capitolul al treilea, denumit «Visuri devenite realitate», subiectul central este constituirea Cameratei Academica Porolissensis şi a Festivalului Coral Internaţional Ecouri Transilvane – repere culturale remarcabile care denotă inclusiv talentul de manager al domnului Ioan Chezan”.

’’M-am născut în 13 aprilie 1996, în municipiul Zalău, județul Sălaj.  Încă din primii ani de școală, urmând cursurile Liceului de Artă <<Ioan Sima>>, am luat contact cu domeniul muzical, care mai târziu s-a dovedit a fi mediul prielnic dezvoltării mele. În  2018 am absolvit studiile de licență ale Academiei Naționale de Muzică <<Gheorghe Dima>>, Cluj-Napoca, Facultatea Teoretică. Din dorința de și mai multă cunoaștere și aprofundare, am decis să urmez cursurile masterale ale aceleași facultăți, pe care le-am finalizat anul acesta. Mă cuprinde o mare bucurie gândindu-mă că prima carte publicată este despre prof.dr. Ioan Chezan, cel care a înființat școala în care m-am format timp de doisprezece ani”,  spune Bianca-Patricia Damian-Bicăzan.

Leave a Comment