Lansare de carte: Adevăr şi mit despre tezaurele şimleuane

Luni, 23 septembrie 2013, în ziua echinocţiului de toamnă, în sala mare a Primăriei din oraşul Şimleu Silvaniei, a avut loc lansarea cărţii „Adevăr şi mit despre tezaurele şimleuane”, scrisă de prof. Dumitru CORBEANU şi tipărită la Editura „TIPOVID” Şimleu Silvaniei.
Cele 208 pagini ale acestui inedit volum, cuprind, la început, motivaţia autorului în demersul său pentru scrierea acestei cărţi şi opinia ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei, exprimată sub titulatura „Tezaurul din noi, şimleuanii”. Apoi, sunt etalate date despre tezaure şi comori, în general, cu precizări şi detalii concrete şi cu riguroase considerente interpretative despre cele două tezaure descoperite pe bătrâna şi falnica Măgură a Şimleului, nelipsind bibliografia lucrării.
Primul tezaur a fost descoperit la 3 august 1797, de Petru Boşca şi Simion Bocor, are 2.425,5 grame şi cuprinde piesele întregi şi fragmentare care-l compun. Autorul prezintă, în fotocopii reuşite, atât procesul verbal întocmit la predarea acestuia la Muzeul de Istorie şi Artă „Kunsthistorisches” din Viena, cât şi descrierea şi vizualizarea acestora.
În acelaşi mod este descris şi cel de-al doilea tezaur, descoperit la 20 aprilie 1889, de un şimleuan anonim (?!), care se află la un muzeu din Budapesta, aşezat într-o vitrină de sticlă. La Şimleu Silvaniei se găseşte, din păcate, doar inventarul original scris la Primărie, cu numărul de inventar 48 / 1889 şi cu numărul de predare / primire 926 / 1889.
Comoara de la Cehei este şi ea „tratată” în aceleaşi caracteristici. A fost descoperită, la 25 aprilie 1986, de fraţii Mălin şi Gigel Lazoc, fiind alcătuită din trei brăţări, o fibulă şi un lanţ, din argint – toate de factură dacică, precum şi din 552 de monede de argint – drahme greceşti.
Cu prilejul lansării oficiale a cărţii, prof. Dumitru Corbeanu şi-a argumentat pertinent şi detaliat acţiunea sa în scrierea acestui volum, spunând, printre altele: „Am încercat, în rândurile din această carte, să aduc în faţa cititorilor câteva imagini, câteva date şi, în special, să redau, pe baza documentelor ştiinţifice, adevărul despre aceste trei tezaure, trei comori unice în felul lor, în primul rând celor care trăiesc, simt şi respiră aerul bătrânului Şimleu, iar mai apoi, tuturor celor care iubesc istoria, arheologia şi frumosul”. În continuare, despre carte şi despre autorul acesteia, au vorbit: ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul urbei şimleuane, dr. Horea Pop – cercetător la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău, prof. Octavian Guţu, pictor Dumitru Costălaş (oferindu-i lui Dumitru Corbeanu un obiect unicat decorativ, personalizat prin pictură în sticlă), pr. Cristian Crişan, pr.vicar foraneu Gheorghe Ţurcaş, prof. Florica Ţurcaş, pr. Cristian Borz, poet local Ioan Vasile Bulgărean, pensionar Paul Maghiar, Mălin Lazoc (copilul de odinioară, descoperitorul comorii de la Cehei, azi la 42 de ani) şi subsemnatul. Cu acest prilej, a fost reliefată necesitatea constituirii unui colectiv de profesionişti pentru scrierea unei monografii a oraşului Şimleu Silvaniei, într-un context modern, sub toate aspectele, atât istorico-geografice, cât şi de: cultură, sănătate, educaţie, biserică, justiţie, armată, ordine şi siguranţă publică, edilitar-gospodărie, finanţe-bănci, sport şi turism etc.
În încheiere, prof. Dumitru Corbeanu a mulţumit tuturor celor care l-au ajutat să scrie această carte, înmânând fiecărui participant câte un volum, cu autograful personalizat.
Prof. Marin Ştefan, Şimleu Silvaniei

Alte articole

Leave a Comment