Bani de la Consiliul Judeţean pentru protejarea monumentelor istorice

Autorităţile judeţene şi-au propus pentru 2018 lansarea unui program de finanţare pentru protecția monumentelor istorice de pe teritoriul județului Sălaj.
„Prin derularea acestui program se urmărește punerea în siguranță și scoaterea imediată din pericol a monumentelor istorice, reabilitarea structurală și funcțională a monumentelor istorice, îmbunătățirea și punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice și arheologice ale monumentelor istorice, integrarea/reintegrarea în circuitul socioeconomic și cultural-turistic a monumentelor istorice, creșterea volumului de informații/date privind monumentele istorice contribuindu-se astfel și la dezvoltarea turismului din zonă.

Finanțarea/cofinanțarea din partea Consiliului Județean Sălaj va fi acordată, în baza unui concurs de proiecte, persoanelor fizice sau juridice de drept privat care, din cauza unor motive de natură economică, nu au posibilitatea să desfășoare, cu resurse proprii, activități de protejare sau de intervenție asupra monumentelor istorice pe care le dețin în proprietate.
Astfel, pot participa la concurs asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, cultele religioase legal recunoscute, persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice, situate pe teritoriul județului Sălaj.
Vor fi sprijinite propunerile de proiecte care au ca obiect proiectarea și execuția de lucrări de construire, restaurare sau intervenție deja autorizate și cu autorizație de construire deja valabilă, pentru monumente și situri reprezentative pentru patrimoniul cultural local și care sunt folosite în scopul unor activități socioculturale, de învățământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuință.

“Programul de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Sălaj” pe anul 2018 va fi supus aprobării Consiliului Județean Sălaj după aprobarea bugetului propriu al județului pentru anul 2018, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2018. Conform H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul orașul sau comuna, data limită de depunere a documentației de solicitare a contribuției financiare este ultima zi din semestrul I al anului calendaristic.

Alte articole

2 Thoughts to “Bani de la Consiliul Judeţean pentru protejarea monumentelor istorice”

  1. Anonim

    program dedicat lui Paul Maghiu, PeNibiLul din Bobota

  2. Anonim

    Lista monumentelor care vor fi renovate, restaurate????

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul