Totul despre ajutorul acordat crescătorilor de ovine

Crescătorii de oi vor beneficia, în acest an, de două subvenții, ajutorul național tranzitoriu și sprijinul cuplat. Comisia Europeană a aprobat ca ajutorul național tranzitoriu, al cărui ultim an de acordare ar fi fost 2020, să fie acordat crescătorilor și în anii de tranziție către noua Politică Agricolă Comună, și anume, în anii 2021 și 2022. Statele membre care acordă ajutoare naționale tranzitorii în perioada 2015-2020 pot decide să acorde ajutoare naționale tranzitorii în 2021 și 2022. Cuantumul acestor ajutoare va fi de 50 la sută în 2020, 2021 și 2022. Astfel, crescătorii de oi din România beneficiază și în acest an de ajutorul național tranzitoriu, subvenție plătită de la bugetul de stat. Așadar, nu este vorba despre o subvenție europeană, ci de un ajutor de stat. Cuantumul acestei subvenții va scădea cu 5 la sută în fiecare an, dar pentru anii 2021 și 2022 va rămâne la nivelul anului 2020. Fiind o subvenție plătită de la bugetul de stat, APIA efectuează plata din bugetul național stabilit pentru anul următor anului de cerere. Astfel, oierii care au cerut această subvenție anul trecut, vor încasa banii pe cap de ovină din bugetul național al anului 2021, după ce va fi stabilit acest buget, aprobat și votat. Sesiunea de depunere a cererilor unice la APIA începe în martie 2021. În fiecare an, această sesiune a fost demarată de APIA în 1 martie și s-a încheiat în 15 mai, în anul 2020, fiind un an special din cauza pandemiei, cu multe restricții de circulație, depunerea cererilor a fost prelungită până în 15 iunie. Potrivit APIA, sesiunea de depunere a cererilor se va desfășura anul acesta în aceeași perioadă, respectiv martie – mai, datele exacte urmând să le anunțăm din timp.
APIA va menține aproximativ aceleași condiții și anul acesta pentru accesarea ajutorului național tranzitoriu la ovine, pentru că aceste condiții nu au fost schimbate în noul regulament european care stabilește criteriile de acordare a subvențiilor din agricultură pentru anii de tranziție 2021-2022. Potrivit informațiilor furnizate portalului Agrointeligența de către APIA, Ajutorul Național Tranzitoriu ovine – schema cuplată de producţie, (ANTZ 9) se acordă fermierilor, crescători de ovine, pentru ovinele femele, identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– efectivul din exploataţia cu cod ANSVSA înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) să fie de minimum 50 de capete de femele ovine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea unică de plată – declarația privind sectorul zootehnic;
– efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie înscris în RNE la data solicitării ANTZ;
– efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menţinut în exploataţia/ exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile (perioada curge de la data finală a depunerii cererilor unice);
– solicitantul să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din specia ovină. Sunt eligibile la plată inclusiv femelele ovine care până la finalul perioadei de reținere (de 100 de zile) au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat, cu condiția ca animalele să râmână în proprietatea solicitantului
Plata ANTZ 9 se acordă pentru minimum 50 de capete de femele ovine eligibile la plată. ANTZ 9 se supune controlului la fața locului, dar nu se supune normelor de eco-condiționalitate.

 

 

Alte articole

Leave a Comment