Terenurile agricole, tractoarele și utilajele nu vor mai fi impozitate

O nouă prevedere legislativă urmează să vină în sprijinul fermierilor care lucrează terenurile agricole dar și să îi penalizeze pe cei care lasă terenurile nelucrate timp de doi ani consecutiv. Astfel, potrivit unui proiect de ordonanță pentru completarea Legii nr. 277/2015 privind Codul Fiscal, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), proprietarii de terenuri agricole lucrate vor fi scutiți de la plata impozitului pe teren, în schimb pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv impozitul va putea fi majorat de Consiliul Local cu până la 100 lei/hectar, începând cu al treilea an.

Totodată, tractoarele, utilajele şi mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniu nu vor mai fi impozitate. Consiliile locale nu vor mai putea să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, prevede proiectul.În prezent, orice persoană care are în proprietate un teren agricol, amplasat în intravilanul sau extravilanul unei localități, datorează impozit pe teren, exprimat în lei/hectar, în funcție de rangul localității, zona și categoria de folosință.

Există o excepție de calcul al impozitului pe teren, respectiv în cazul firmelor care dețin terenuri agricole situate în intravilanul localității, pentru care impozitul este calculat în același mod ca în cazul unui teren agricol situat în extravilanul localității, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: au prevăzut în statut ca obiect de activitate „agricultură” și au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din această activitate. Conform actualului Cod Fiscal, pentru un hectar de teren agricol, arabil, se plătește o sumă cuprinsă între 42 și 50 de lei pe an la care se aplică niște coeficienți de corecție cuprinși între 0,9 și 2,6 în funcție de rangul localității și poziționarea terenului.

”Agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate absolută în programul de guvernare. Prin noile politici agricole, sectorul agricol trebuie să devină un motor de creștere economica și o sursă de locuri de muncă pentru populația din mediul rural”, se arată în nota de fundamentare publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor.Mai mult, în proiect se precizează că nu se va datora impozitul pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport agricole de tipul tractoarelor, utilajelor agricole și altor mijloace de transport agricole, utilizate efectiv în domeniul agricol, deținute de persoanele fizice autorizate care obțin venituri din activitatea agricolă, precum și de persoanele juridice care îndeplinesc anumite condiții, mai precis, au prevăzut în statut ca obiect de activitate ”agricultură” și au înregistrare în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din această activitate.  Pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutiv, consiliul local poate majora și astăzi impozitul pe teren, dar cu până la 500 la sută, începând cu al treilea an, cu cu suma fixă de 100 lei/hectar.

 

Alte articole

Leave a Comment