Producătorii din sectorul fructe și legume primesc sprijin financiar

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de act normativ privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor. Conform documentului, România se confruntă cu un grad scăzut de asociere a producătorilor agricoli din sectorul vizat, drept dovadă la acest moment, funcţionează la nivel naţional, doar 24 organizaţii de producători recunoscute. Aceste forme asociative din sectorul legume fructe s-au înfiinţat la iniţiativa producătorilor, având că principal obiectiv concentrarea ofertei şi comercializarea produselor membrilor.

Proiectul ministerului îşi propune să creeze cadrul legal pentru acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor, cao continuare a procesului de consolidare a formelor asociative.

Pentru a beneficia de ajutor financiar, beneficiarii (organizaţiile de producători recunoscute şi alte forme asociative pentru comercializare) trebuie să depună şi să aibă aprobat un program operaţional valabil pe o perioadă minimă de 3 ani şi maximă de 5 ani. Sprijinul financiar comunitar va fi egal cu valoarea contribuţiilor financiare ale membrilor sau ale organizaţiei de producători plătite efectiv, dar limitat la 50 la sută din valoarea reală a cheltuielilor suportate de organizaţia de producători, conform programului operaţional aprobat.

Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1 la sută din valoarea producţiei comercializate (VPC) de fiecare organizaţie de producători, pragul putând fi majorat în funcţie de anumite criterii.

Prin acordarea sprijinului financiar se urmăreşte creşterea cantitativă şi calitativă a produselor din sectorul fructe şi legume şi creşterea nivelului de valorificare a producţiei, care împreună pot asigura stabilizarea nivelului preţurilor produselor pe piaţă; asigurarea materiei prime pentru unităţile de procesare; echilibrarea balanţei comerciale prin stimularea ofertei de legume-fructe din producţia autohtonă.

Alte articole

Leave a Comment