Creșterea Sprijinului pentru Tinerii Fermieri: 484 de beneficiari noi în 2021

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat suplimentarea fondurilor disponibile pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu o sumă adițională de 20.84 milioane de euro. Acest sprijin financiar suplimentar va permite finanțarea a 484 de tineri fermieri din sesiunea 2021, conform rapoartelor de selecție suplimentare publicate pe site-ul oficial AFIR. Dintre aceștia, 394 de fermieri sunt din zona non-montană și vor primi fonduri în valoare de 16.72 milioane de euro, în timp ce alți 90 de fermieri din zona montană vor beneficia de 4.11 milioane de euro pentru a-și începe activitatea agricolă. Pentru a primi finanțarea, solicitanții trebuie să îndeplinească anumite condiții: trebuie să figureze în ONRC și la APIA cu forma de organizare prin care au solicitat sprijinul, cu dimensiunea minimă eligibilă, precum și cu pragul minim exprimat în S.O. conform sprijinului aprobat în Raportul de selecție din 2021. Solicitanții care au fost selectați pentru finanțare prin alte submăsuri sau intervenții din PNDR 2020, Tranziție 2021-2022 și Planul Strategic 2027, inclusiv intervenția DR-30, nu sunt eligibili pentru această finanțare. AFIR a specificat că toate plățile din cadrul PNDR 2020 trebuie finalizate până în data de 31 decembrie 2025. Prin urmare, solicitanții trebuie să își implementeze planurile de afaceri până în data de 30 septembrie 2025. În cazul în care condițiile de eligibilitate nu sunt respectate, proiectele vor fi clasificate ca neeligibile pentru finanțare. Sprijinul acordat prin submăsura 6.1 este integral nerambursabil, iar valoarea finanțării variază între 40.000 și 70.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației și tipul investiției propuse. Finanțarea este acordată în două tranșe, pe baza unui plan de afaceri aprobat. Această suplimentare de fonduri este o oportunitate importantă pentru tinerii fermieri din România, oferindu-le sprijinul necesar pentru a-și începe și dezvolta afacerile agricole în mediul rural.

Leave a Comment