Calendarul plăților de primăvară APIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat, zilele trecute, calendarul aferent lunilor aprilie și mai aferent plății subvențiilor agricole. 4 mai este termenul limită pentru depunerea cererii de rambursare pentru motorina utilizată în agricultura aferentă trimestrului I – 2021. Pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15, termenul limită este 17 mai. În cursul acestei luni se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2021 (trimestru I al anului în curs). Termenul limită fiind zi nelucrătoare – 30 aprilie (vinerea dinaintea Paștelui), acesta se decalează până în prima zi lucratoare, respectiv 4 mai. Cererile se depun la centul Agenției  de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Sălaj de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi sunt însoţite de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre  rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21 euro/1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărei valoare unitară este de 1,5258 lei/litru. În perioada 1–28 aprilie se depun cererile de plată trimestriale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor aferente trimestrului I al anului 2021. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii  menţionate în cererea iniţială, la APIA Sălaj, în termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţită de documentele aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile. Termen 17 mai 2021 pentru cererile de plată aferente anului 2021 pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cererile de plată sunt depuse de beneficiarii care au solicitat sprijin în cadrul  sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019 sau/și 5/2020. Cererile de plată pot fi depuse la APIA și după data de 17 mai, respectiv până la data de 11 iunie 2021 (inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut  dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 17 mai 2021 (inclusiv). Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de  31 mai 2021 (inclusiv). Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse și după data 31 mai 2021, dar nu mai târziu de 11 iunie 2021, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament pentru utilizarea efectivă a suprafeței în cauză peste termenul de 31 mai 2021. În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele doveditoare  privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și întreținere, specificate în capitolul V din Formularul – tip de cerere de plată pentru anul 2021. În contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe teritoriul României, în perioada stării de alertă depunerea cererii de plată se poate realiza la Centrele APIA, fără prezența fizică a beneficiarilor, prin mijloace electronice de comunicație.

 

 

 

Leave a Comment