Ajutor de minimis pentru oierii care vor să vândă lâna

Crescătorii de ovine din judeţul Sălaj pot beneficia de ajutorul de minimis pentru comercializarea lânii. Potrivit Direcției Agricole Județene (DAJ) Sălaj în anul 2018 au fost înscriși în program un număr de 982 crescători de ovine, iar până în prezent au depus actele doveditoare pentru comercializarea lânii un număr de 278 de crescători, cu o cantitate de 532.856 kg. Suma acordată 532.856 de lei. Conform DAJ Sălaj, condițiile eligibile privind schema ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii sunt: exploatația să fie înscrisă în Registrul Național a Exploatațiilor și dovada comercializării lânii la un centru de comercializare (factura/carnet de comercializare). Înscrierea în programul de susținere a crescătorilor de ovine se face în termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Official nr. 109 din 12 februarie 2019 a Hotărârii nr. 57 pentru modificarea și completarea HG nr.500/2017 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minims pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”. Perioada de înscriere pentru anul 2019 este 12 februarie – 28 martie inclusiv, iar actele necesare sunt: copia a actului de identitate; copie după certificatul de înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) pentru persoanele juridice; dovadă cont bancar; declaraţie pe propria răspundere – model DAJ; dovada înregistrării în Registrul Naţional a Exploataţiilor până la data depunerii cererii de înscriere şi copie după atestatul de producător. Perioada de cerere în care producţia de lână poate fi valorificată este cuprinsă între 29 martie- 30 septembrie 2019 inclusiv. Conform reprezentanţilor DAJ Sălaj, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic au obligaţia de a depune documentele justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute până la 1 noiembrie 2019 , inclusiv. De precizat este faptul că, xerocopiile după actul de identitate, certificatul de înregistrare la ONRC, dar şi după atestatul de producător se vor prezenta în original – xerocopiile urmând să fie certificate conform cu originalul. De asemenea, pe fila din carnetul de comercializare şi pe factură trebuie să fie trecut numărul contractului de livrare și data. Până în 22 februarie s-au înscris în program 12 fermieri cu o cantitate estimată de 7.200 kg de lână.

One Thought to “Ajutor de minimis pentru oierii care vor să vândă lâna”

  1. taranii sunt baza

    Taranii sunt baza fiecarei natiuni !
    Fara ei esti dependent de importuri de alimente si ai un peisaj invadat de spini si pruni salbateci si urzici – cam ce vedem noi azi pe pasunile neingrijite .
    Foarte bine ca au un ajutor , oricare ar fi el .

Leave a Comment